Strona główna Polityka Jaki będzie budżet Świdnicy na 2023 rok? Głosowanie już w piątek

Jaki będzie budżet Świdnicy na 2023 rok? Głosowanie już w piątek

0

23 grudnia Rada Miejska w Świdnicy podejmie decyzję w sprawie przyjęcia budżetu na przyszły rok. Podczas piątkowej sesji radni zajmować się będą także przyjęciem programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Saperów.

Sesja budżetowa zwołana została na 23 grudnia 2022 roku i rozpocznie się o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Oprócz przyjęcia budżetu miasta na 2023 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, radni zajmą się również 13 innymi projektami uchwał. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy:

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2023-2035.
 6. Uchwalenie budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2023 rok:
  • a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
  • b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  • c) odczytanie opinii Komisji Budżetu przez jej przewodniczącą
  • d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Budżetu
  • e) odczytanie oświadczeń Klubów Radnych dotyczących projektu budżetu
  • f) podjęcie uchwały budżetowej.
 7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Saperów.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 25.11.2022 r.
 10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XLVII sesji Rady Miejskiej:

 • XLVII/1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez GM Świdnica,
 • XLVII/2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – stoiska handlowego nr 11 o powierzchni 7,40 m2, mieszczącego się przy Placu Grunwaldzkim 12 w Świdnicy,
 • XLVII/3. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Miasto Świdnica w 2023 roku,
 • XLVII/4. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Świdnica,
 • XLVII/5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
 • XLVII/6. w sprawie skierowania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu zmian statutu Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
 • XLVII/7. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica,
 • XLVII/8. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • XLVII/9. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Saperów,
 • XLVII/10. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
 • XLVII/11. w sprawie zmiany budżetu,
 • XLVII/12. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
 • XLVII/13. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułWygraj wyjątkowe kalendarze Swidnica24.pl na 2023 rok [KONKURS]
Następny artykułŚwiąteczne paczki dla samotnych z gminy Świdnica