Strona główna Sport Lekkoatletyka W Krzyżowej pobiegną już po raz dziewiąty

W Krzyżowej pobiegną już po raz dziewiąty

0

Na ostatni czwartek miesiąca (29 września) zaplanowaną dziewiątą edycję Międzypokoleniowego Przełajowego Biegu Pojednania „Od aktywności fizycznej do sportu i zdrowia”, który odbędzie się w Krzyżowej. Zapowiadają się fantastyczne emocje rozgrywane w dziewięciu kategoriach wiekowych, osobno dla pań i panów (dystanse od 100 do 2000 metrów).

Regulamin Międzypokoleniowego Przełajowego Biegu Pojednania „Od aktywności fizycznej do sportu i zdrowia” – Krzyżowa 29.09.2022

I. CELE I ZADANIA:
a) uczczenie pojednania polsko-niemieckiego.
b) wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników ,
c) wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
d) inicjowanie i realizowanie kampanii oraz programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
e) tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu; f ) wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom;
g) zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na znaczenie profilaktyki przemocy w rodzinie;
h) aktywizacja i integracja lokalnych środowisk w zakresie działań na rzecz ochrony rodziny ;
i) promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
j) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej i terenów rekreacyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego;
k) rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;
l) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów.
m) kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla indywidualnych możliwości każdego człowieka,
n) kształtowanie przekonań o istocie wartości, etyce moralnej i zachowań bez przemocy

II. ORGANIZATORZY:
– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy
– Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa,
– Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu,
– Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
– Ministerstwo Sportu w Warszawie,
– Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
– Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
– Gmina Świdnica,
– Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu ,
– Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy,
– Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy,

IV. SPONSORZY:
– Firma Dabrobau – Paweł Dąbrowski
– Firma JAKO – Tomasz Mojsa

V. TERMIN I MIEJSCE:
Biegi odbędą się w Krzyżowej – start i meta – tereny Fundacji w Krzyżowej (Gmina Świdnica, powiat świdnicki), w dniu 29.09.2022 (czwartek) , początek godzina 11.00. Przyjazd ekip do godziny 10.30.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo startu w biegach mają dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez LZS, UKS, kluby sportowe, szkoły, inne stowarzyszenia sportowe posiadający badania lekarskie. Za badania lekarskie odpowiedzialni są prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych) zgłoszeń badania będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona, ale do klasyfikacji drużynowej (gminnej i powiatowej) punktowanych będzie pierwszych 30 miejsc w każdym biegu. Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą: imię i nazwisko, rok urodzenia, gminę, dystans.

VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia ilościowe do biegów przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2022 r. Potwierdzenie i uzupełnienie zgłoszeń do dnia 26 września (poniedziałek) -Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 10
Leszek Noworól: tel. 607 133 024; e-mail: [email protected]

VIII. PROGRAM BIEGÓW:
10:00-10:30 – przyjazd ekip – zgłoszenie w biurze zawodów
10:45 – odprawa techniczna
11.00 – rozpoczęcie biegów
ok. 13:30 – uroczyste zakończenie

DYSTANSE:
ROCZNIK / DZIEWCZĘTA / CHŁOPCY
2016 i młodsi / 100 m / 100 m
2015-2014 / 200 m / 200 m
2012-2013 / 400 m / 400 m
2011-2010 / 800 m / 800 m
2009-2008 / 800 m / 800 m
2007 -2006 / 1000 m / 1000 m
2005-2004 / 2000m / 2000 m
1994-2003 / 2000 m / 2000 m
1993 i starsi / 2000 m / 2000 m

Uwaga: część tras przebiega po utwardzonej nawierzchni (asfalt, kostka brukowa), starty odbywają się systemem krokowym (po zakończeniu biegu następny bieg).

IX. NAGRODY: Za zajęcie miejsc I – VI indywidualnie zawodniczki i zawodnicy otrzymają pamiątkowe statuetki , każdy startujący zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę.

X. SPRAWY FINANSOWE: Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu i diet jednostki delegujące. Organizatorzy zabezpieczają posiłek, napoje, koszulki oraz nagrody,
Wpisowe do biegów – 15 zł /osoba

XI. UWAGI KOŃCOWE:
– Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów. Impreza jest włączona do punktacji Gminnej Ligi Szkół gminy Świdnica.
– OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator – Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).

XII. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
Każdy zawodnik startujący w imprezie( w przypadku niepełnoletniego rodzic lub prawny opiekun) oświadcza , że poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem potwierdza, że obecny stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie chorował oraz nie miał objawów; duszności, kaszlu, gorączki powyżej 38 oC. Nie przebywał na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą na kwarantannie, a w imprezie startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

/MDvR/

Poprzedni artykułKto gra dalej w piłkarskich rozgrywkach Pucharu Polski?
Następny artykułMiejski Dom Handlowy doczeka się remontu, czy też zmieni swoją funkcję? „Czemu miałby służyć wobec zmiany naszych zwyczajów zakupowych?”