Strona główna Artykuł sponsorowany Dzieciństwo bez przemocy–dobre praktyki i rekomendacje

Dzieciństwo bez przemocy–dobre praktyki i rekomendacje

0
Unijny Program Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 stał się narzędziem, współfinansującym projekt Rady Państw Morza Bałtyckiego, dotyczący wyeliminowania stosowania kar cielesnych u dzieci. Wszystkie kraje, stanowiące basen Morza Bałtyckiego zgodnie opowiedziały się za ustanowieniem przepisów, mających na celu ograniczenie karania za pomocą przemocy. Program ma na celu edukację i propagowanie eliminacji przemocy w życiu rodzinnym i skierowany jest przede wszystkim do opiekunów prawnych dzieci. Jego skuteczność opiera się o międzyresortową współpracę, pozwalającą kompleksowo dotrzeć do źródła problemu i rozwiązać go od podstaw.

Program Dzieciństwo Bez Przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w rejonie Morza Bałtyckiego
W ramach unijnego Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020 „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego” (Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region) polski Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do udziału w programie w lutym 2016 roku, wyznaczając na swojego przedstawiciela prof. Ewę Jarosz. Celem projektu jest całkowity zakaz stosowania kar cielesnych, zastosowany we wszystkich krajach, mających styczność z Morzem Bałtyckim. Spośród wszystkich państw nadbałtyckich najwcześniej, bo już w latach 70. XX wieku zakaz stosowania kar cielesnych wprowadzono w Szwecji. Kraje skandynawskie ogromną uwagę przywiązują do dbałości o dzieci i z dużą dokładnością regulują przepisy, związane z dobrem dziecka.

Wprowadzenie zakazu stosowania kar cielesnych na dzieciach
Aby osiągnąć efekt w postaci rzeczywistego wyeliminowania stosowania kar cielesnych na dzieciach należy działać wielopłaszczyznowo i samo wprowadzenie stosownych przepisów może okazać się niewystarczające. Państwo, sprawujące pieczę nad dobrem dzieci powinno stworzyć sprawnie działający system ochrony dziecka przed przemocą, docierający do przyczyn problemu. Konieczne jest zdefiniowanie mentalności rodziców, ich statusu społecznego i finansowego, wykształcenia oraz doświadczeń z własnego dzieciństwa. Warto wdrożyć w ramach środków na realizację programu działania, mające na celu eliminację przemocy w domach, placówkach opiekuńczych oraz w grupach, w których uczestniczą dzieci.

Poradniki w formie podręczników
W ramach Programu Dzieciństwo Bez Przemocy… powstały poradniki w formie podręczników, definiujące problem oraz pozwalające określić sposoby i metody całkowitego wyeliminowania przemocy wobec dzieci. Wśród poradników znajdują się takie tytuły, jak A Step-by-Step Guide, Ensuring non-violent childhoods, Service providers as champions for non-violent childhoods, Parenting for non-violent childhoods, Tracking Progress towards non-violent childhoods. Podręczniki opowiadają o rodzicielstwie, dysfunkcjach w traktowaniu dzieci, przygotowują do roli świadomego rodzica, dla którego przemoc jest potępianą, negatywną dziedziną życia i zupełnie nie wiąże się z wychowaniem dzieci.

Kary cielesne nie są sposobem na właściwe wychowanie dzieci
Stosowanie na dzieciach kar cielesnych surowo zakazane jest już w krajach nadbałtyckich, gdzie rekomenduje się wielopłaszczyznowe działanie na rzecz dobra dziecka. Rzecznik Praw Dziecka wraz ze swoim aparatem wykonawczym nie tylko wprowadza propozycje do zmian w prawie, ale w praktyce zapobiega stosowaniu wobec dzieci przemocy. Wysoka jakość współpracy na linii Rzecznik-Ministerstwa, zajmujące się rodziną i dzieckiem pozwala szybko i niezawodnie realizować postanowienia programu, wpływające na rzeczywiste ograniczenie stosowania kar cielesnych. Ograniczenie ich stosowania, a także najwyższej jakości działania, zmierzające do kompleksowej ochrony dobra dziecka i rodziny przyczyniają się nie tylko do eliminacji przemocy w domach, ale poprawiają jakość relacji pomiędzy dziećmi i ich opiekunami. Wzrost świadomości u rodziców i opiekunów prawnych pozwala przede wszystkim poczuć strach przed karą. Niektóre środowiska nie są w stanie zrozumieć zasadności zmian w prawie.

https://planetadziecka.pl/dziecinstwo-bez-przemocy/

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułSzukają mężczyzny w kamieniołomie
Następny artykułPowalczą na naszym terenie o medale mistrzostw Polski!