Strona główna Sport Siatkówka Do rywalizacji przystąpią drużyny męskie

Do rywalizacji przystąpią drużyny męskie

0

W połowie sierpnia odbędzie się ostatni w tym sezonie Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej organizowany przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W niedzielę, 14 sierpnia na terenie boisk do siatkówki plażowej przy ulicy Śląskiej do zmagań przystąpią drużyny walczące w kategorii mężczyzn open.

3. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (MĘŻCZYŹNI)- 14.08.2022 – REGULAMIN

ORGANIZATOR
− Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica, www.osir.swidnica.pl

CEL ZAWODÓW
− Popularyzacja siatkowej piłki plażowej
− Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

TERMIN I MIEJSCE
− 14 sierpnia 2022 r.
− Starty – od godz. 10.00 na boiskach ŚOSIR ul. Śląska 35

KATEGORIE
− Open – Mężczyźni

ZGŁOSZENIA
− Zapisy: w dniu turnieju od godz. 9.30 na boiskach ŚOSIR ul. Śląska 35

SYSTEM GIER
− System gier brazylijski lub inny uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
− Zawodnicy przestrzegają zasady fair – play. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad systemu gier.

UCZESTNICTWO
− Zawody mają charakter amatorski, w których może wziąć udział każdy, kto zapisze się na liście startowej.
− Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w dniu turnieju „Zgody do udziału w Turnieju” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
− Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
− Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
− Osoby wchodzące na teren imprezy winne zaakceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną ich bezwzględną akceptację.
− Osoby wchodzące na teren imprezy zobowiązane są do przestrzegania przepisów sanitarnych dot. epidemii Covid-19 obowiązujących w dniu imprezy.

NAGRODY
− Wysokość nagród uzależniona od zdobytych funduszy
− Dla najlepszych par w obu kategoriach (1-4 miejsce) sprzęt sportowy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość do celów uczestnictwa w imprezie pn. „3. Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej” organizowanej w dniu
14.08.2022 r. przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook,) i stronach internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej).

II. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych uczestników turnieju oraz rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników będzie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (ŚOSiR) z siedzibą: ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica.
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: [email protected]
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zadań statutowych ŚOSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności statutowej Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. I
4) Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
• podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
• upoważnionym pracownikom Administratora,
• mediom
5) Dane osobowe uczestników turnieju mogą być przekazane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook)
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 m-cy do celów statystycznych lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe zwycięzców nagród w dokumentacji księgowej przechowywane będą zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
7) Ponadto informujemy, że uczestnikom turnieju oraz rodzicom lub opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników, przysługuje prawo do:
• żądania dostępu do danych osobowych w celu ich sprostowania,
• żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8) Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.
9) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez ŚOSiR, możliwe jest wniesienia skargi do organu nadzorczego – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10) W oparciu dane osobowe uczestników/rodziców lub opiekunów niepełnoletnich uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu cytowanego wyżej
Rozporządzenia.
www.osir.swidnica.pl, www.facebook.com/osir.swidnica

Wyniki poprzednich turniejów w sezonie 2022

Końcowa klasyfikacja I Turnieju:

Open-Kobiet:
1. Agnieszka Sitko, Ewa Mirosławska – Wrocław
2. Maria Jachowicz, Amelia Waśniewska – Wrocław
3. Karolina Gostyńska, Natalia Ławniczak – Wrocław
4. Agnieszka Szczerba, Alina Biskupska – Wrocław
5. Agnieszka Sieldzińska, Justyna Adamowicz – Złotoryja
6. Małgorzata Byczek, Paulina Mielniczuk – Świdnica

Open-Mężczyzn:
1. Jędrzej Jasnos, Tomasz Romańczyk – Jelenia Góra
2. Wojciech Zaremba, Klaudiusz Lubczyński – Wrocław
3. Paweł Frydrychowski, Michał Jagiełło – Kudowa Zdrój
4. Mateusz Michalski, Szymon Szklarz – Jawor
5-6. Jakub Wiśniewski, Kamil Nowak – Świdnica
5-6. Stanisław Krajewski, Bartosz Mucha – Wrocław
7-8. Marcin Mrozowski, Dawid Sasin – Wrocław
7-8. Patryk Giera, Grzegorz Spustek – Dzierżoniów
9-11. Andrzej Rybiancew, Mariusz Górnicki – Wrocław
9-11. Dorian Kowalczyk, Mirosław Radkiewicz – Żarów
9-11. Tomasz Malewicki, Dominik Obrycki – Kłodzko

Końcowa klasyfikacja II Turnieju – miksty:
1. Marysia Jachowicz, Jakub Zimowicz – Wrocław
2. Natalia Ławniczak, Adrian Wyrwich – Miłochowice
3. Karolina Gostyńska, Kuba Zaporowski – Wrocław
4. Sandra Banach, Michał Jagiełło – Kudowa Zdrój
5-6. Agnieszka Grajewska, Łukasz Borkowski – Oleśnica
5-6. Dorota Nalepa, Dawid Sasin – Wrocław
7-8. Paulina Szczerbak, Michał Borgulat – Wrocław
7-8 Paulina Mielniczuk, Miłosz Baran – Wałbrzych
9-13. Aleksandra Sokołowska, Mateusz Michalski – Jawor
9-13. Aleksandra Bogut, Kacper Jankowski – Wrocław
9-13. Agnieszka Sitko, Piotr Woźniak – Wrocław
9-13. Kamila Regnowska, Piotr Pękalski – Świdnica
9-13. Jeannette Pokorny, Bartosz Jurga – Wrocław

/MDvR/

Poprzedni artykułJak być panem swojego czasu?
Następny artykułNiemki mistrzyniami Europy w ujeżdżeniu