Strona główna Artykuł sponsorowany Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania firmy

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania firmy

0

Zarządzanie firmą wymaga poświęcania mnóstwa czasu, którego w wielu przypadkach brakuje przedsiębiorcom. W efekcie decydują się oni na udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania firmy osobie trzeciej. Czym ono jest? Jakie rodzaje pełnomocnictw wyróżniamy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest pełnomocnictwo do reprezentowania firmy?
Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy to oświadczenie woli przedsiębiorcy, który wyznacza osobę mogącą działać w jego imieniu. Warto jednak mieć świadomość, że pełnomocnictwo nie jest tym samym co upoważnienie do reprezentowania firmy, ponieważ nie upoważnia do wyrażania jej woli, czego przykładem może być zatrudnianie pracowników, czy zawierania umów.

Pełnomocnictwo, którego wzór znajduje się na stronie https://jakwyjsczdlugow.pl/pelnomocnictwo-upowaznienie-do-reprezentowania-firmy-wzor-pdf-doc/ jest jednak bardzo często praktykowane, ponieważ upoważnia między innymi do odbioru, czy składania dokumentów w imieniu firmy.

Rodzaje pełnomocnictw
Warto mieć świadomość, że przedsiębiorca może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa ogólnego, rodzajowego lub szczególnego. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do wykonywania w imieniu firmy czynności, które nie przekraczają czynności zwykłego zarządu.

W przypadku, gdy zakres upoważnienia ma być szerszy, warto zdecydować się na pełnomocnictwo rodzajowe (incydentalne), które pozwala wykonywać określone czynności w imieniu mocodawcy, czyli firmy.

W tym przypadku możliwe jest wyszczególnienie czynności, które przekraczają zakres czynności zwykłego zarządu, czego przykładem może być podpisywanie umów, czy zatrudnianie pracowników.

W przypadku pełnomocnictwa szczególnego zostaje natomiast wskazana konkretna czynność, którą pełnomocnik ma wykonać w imieniu swojego mocodawcy. Zazwyczaj jest to pełnomocnictwo jednorazowe.

Jak wygląda pełnomocnictwo do reprezentowania firmy?
Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy to upoważnienie, które musi być zawarte na piśmie. Przy jego sporządzaniu warto wykorzystać wspomniany już wzór pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.

Należy również pamiętać, że dokument musi zawierać:

  • dokładne dane obu stron, czyli nazwa spółki, jej NIP, numer KRS oraz Regon, a także pełne dane pełnomocnika, w tym imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości,
  • informacje o zakresie, w jakim ma być prowadzone reprezentowanie firmy przez pełnomocnika (pełnomocnictwo ogólne, szczegółowe czy incydentalne?),
  • datę ważności pełnomocnictwa, czyli termin od-do lub bezterminowo,
  • informacje odnoszące się do zasad odwołania pełnomocnictwa,
  • podstawę prawna tj. art. 95 i dalsze Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

W tym miejscu należy podkreślić, że jeżeli wykonanie danej czynności przez pełnomocnika wymaga zachowania określonej formy, to pełnomocnictwo również musi przyjąć tę formę, aby mogło zachować moc prawną. Przykładowo czynność udokumentowana aktem notarialnym wymaga udzielenia pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie.

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy to rozwiązanie, które jest bardzo często stosowane. Trzeba jednak pamiętać, że musi spełniać określone wymogi formalne, w związku z czym warto wykorzystać wzór pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułPędził 117 km/h przez Grodziszcze, stracił prawo jazdy
Następny artykułChcieli poprawić bezpieczeństwo na „modliszówce”. Dodatkowe prace zbyt kosztowne dla drogowców