Strona główna Wydarzenia Żarów Pięć milionów złotych na odnowienie parku i miejskiego stawu

Pięć milionów złotych na odnowienie parku i miejskiego stawu

0

Miejski park i teren nad stawem w Żarowie przejdą gruntowną rewitalizację. Gmina na ten cel wyda ponad 5 milionów złotych, a większość środków pochodzi z dofinansowania.

Fot. profil miejskiego parku na portalu społecznościowym

Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie oprócz pielęgnacji obecnych drzew i wycinki samosiejek zaburzających charakter parku, zakłada remont i przebudowę ciągów komunikacyjnych, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne), przebudowę drogi przy pałacu, odtworzenie stawu suchego wraz z kładką, przebudowę sceny i budowę altany, wykonanie kanalizacji teletechnicznej, montaż latarni oświetleniowych parkowych LED oraz kamer monitoringu, budowę toalety wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, a także prace związane z nasadzeniami krzewów. Uporządkowana zostanie również ścieżka przy zabytkowej Alei Dębów, wyodrębniony zostanie plac dla juniorów przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie sportowym w Żarowie. Teren ten zostanie wyrównany i wysprzątany.

– Park Miejski w Żarowie jest parkiem kolekcjonerskim, w którym do dzisiaj zachowało się wiele rzadkich i unikalnych gatunków i odmian drzew w skali regionu wałbrzyskiego, a nawet Dolnego Śląska. Dlatego w ramach rewitalizacji zachowany zostanie częściowo leśny charakter parku, wykonane zostaną również prace związane z zielenią. Stara scena, która powstała w latach 60-70-tych XX wieku zostanie rozebrana. W miejscu rozebrania sceny powstanie altana drewniana. Odnowiony zostanie także ogród różany – mówi zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Prace rewitalizacyjne będą realizowane w jednym czasie, zarówno w parku, jak i nad stawem miejskim w Żarowie.

Fot. udostępnione przez UM w Żarowie

– Staw miejski w Żarowie jest jedynym obiektem wodnym w naszym mieście. To atrakcyjny teren, który wymaga modernizacji. Zakres prac w tym miejscu obejmować będzie remont i przebudowę ciągów komunikacyjnych, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne, leżaki, stoliki do gry w szachy), wykonanie pomostu oraz zainstalowanie pływającej fontanny, budowę instalacji oświetlenia przy stawie oraz instalacji monitoringu, a także prace związane z nasadzeniami zieleni – zaznacza burmistrz Leszek Michalak.

Prace inwestycyjne ruszą późną jesienią, po opracowaniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu niezbędnych opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Projekt rewitalizacji tych terenów był konsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Żarowa. Łączny koszt modernizacji parku i stawu miejskiego wyniesie 5.261.053,10 złotych, z czego kwota 4.500.000 złotych to dofinansowanie, które gmina pozyskała z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą będzie konsorcjum firm: VOLT ze Świebodzic  i Farma Miejska ze Świdnicy.

/Inf. UM Żarów, opr. red./

Poprzedni artykułTrzy pojazdy „spotkały się” na trasie ze Świdnicy do Strzegomia [FOTO]
Następny artykuł„Perełka i ogromny skarb dla Świdnicy”. Zakończono prace związane z renowacją wnętrza katedry, trwają roboty przy ołtarzu [FOTO]