Strona główna Polityka Skompromitowany prawosławny proboszcz zostanie w Świdnicy

Skompromitowany prawosławny proboszcz zostanie w Świdnicy

0

Biskup diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce nie odwoła księdza Piotra Nikolskiego z parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy. Taką informację w liście od ordynariusza otrzymał były prezydent Świdnicy Bolesław Marciniszyn. Nikolski poniósł karę, ma się zrehabilitować, a ponadto nie ma go kto zastąpić z powodu braków kadrowych – miał poinformować byłego samorządowca biskup Jerzy.

Przypomnijmy, na 10 dni przed napaścią Rosji na Ukrainą ks. Piotr Nikolski, proboszcz prawosławnej parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy, wdał się w dyskusję pod wpisem zamieszczonym w mediach społecznościowych przez Tadeusza Niedzielskiego, dyrektora wydziału edukacji świdnickiego magistratu. Urodzony w Moskwie duchowny wyśmiewał wówczas zagrożenie ze strony jego ojczystego kraju. – Żadnej inwazji nie będzie, ale kiedy minie termin wyznaczony przez wolnych i demokratycznych zbrodniarzy z NATO, to ich sługusy będą skakać z radości i krzyczeć, że nastraszyli Putina sankcjami i prężeniem muskułów – pisał ks. Nikolski. – Polska ciemiężyła Ukrainę przez wieki i traktowała tamtejszy lud jak bydło. Panowie jak widać bardzo za tym tęsknią – zwracał się do pozostałych dyskutantów, twierdząc przy tym, że przytoczone przez niego „historyczne fakty (…) pozbawiają Polskę moralnego prawa wypowiadać się w tej sprawie”.

20 marca proboszcz świdnickiej parafii prawosławnej zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym przeprosił dyrektora Tadeusza Niedzielskiego za wcześniejsze wypowiedzi dotyczące możliwości rosyjskiej inwazji na Ukrainę. – Jak i wiele innych osób, nie wierzyłem w realność tej interwencji zbrojnej, dałem się ponieść emocjom i wdałem się w niepotrzebną dyskusję, w której wypowiadałem się w sposób nielicujący ze stanem duchownym, na co Pan sprawiedliwie zwrócił mi uwagę. Niestety nie miałem racji i został zrealizowany inny, czarny scenariusz, który doprowadził do śmierci i cierpienia mnóstwa ludzi – stwierdził.

22 marca za swoje wypowiedzi ks. Nikolski został ukarany przez biskupa Jerzego, zwierzchnika diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. – Księdzu prot. dr. Piotrowi Nikolskiemu – Proboszczowi Parafii św. Mikołaja w Świdnicy, za niedopuszczalne i godzące w godność prawosławnego kapłana wpisy internetowe związane z polityką Federacji Rosyjskiej względem Ukrainy, udzielam nagany z wpisem do akt i pozbawiam Go prawa noszenia wszystkich nagród cerkiewno-liturgicznych na okres 3 lat. Zabraniam również używania przy swoim imieniu i nazwisku kościelnej godności „protojereja” (w tradycji zachodniej „prałat”). Ponadto, ks. dr Piotr Nikolski uczyni wszystko, aby zmyć skazę ze swego imienia jako prawosławnego kapłana i proboszcza parafii w Świdnicy, pomagając w czynie społecznym uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz wpłacając na ich poczet swoje prywatne środki. Jednocześnie zabraniam ks. dr. Piotrowi Nikolskiemu jakiejkolwiek aktywności wirtualnej i medialnej, jako osobie, jak się okazuje, nieobytej z kulturą słowa oraz nieodpowiedzialnej za wypowiadane przez siebie opinie, które nie odzwierciedlają nauki Cerkwi i stanowiska Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – stwierdził abp Jerzy w swojej decyzji, o której poinformowano m.in. świdnickich samorządowców.

Na komentarze ks. Nikolskiego zareagował również były prezydent Świdnicy oraz były wojewoda wałbrzyski Bolesław Marciniszyn. – Po bulwersujących wpisach Piotra Nikolskiego na portalach społecznościowych uznałem, że prawosławny pop przekroczył wszelkie granice z uwagi na hasła, które naruszają wymagania naszej obronności, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, naruszają interes Rzeczypospolitej Polskiej. Wystąpiłem drogą poufną do odpowiednich organów naszego państwa, czy nie należy w oparciu o art. 302 ustawy o cudzoziemcach zawierający obszerną listę przypadków, kiedy cudzoziemiec musi opuścić terytorium Polski, deportować takiej osoby z naszego kraju. Dodatkowo zwróciłem się do Kościołów z naszego miasta, aby wyeliminować taką osobę z wszelkich uroczystości kościelnych i ekumenicznych – informował Marciniszyn.

28 marca były prezydent Świdnicy zwrócił się także do arcybiskupa Jerzego. – W związku z nałożoną karą przez Biskupa na księdza Piotra Nikolskiego, która jest wyrazem swoistego potępienia postawy Piotra Nikolskiego, niniejszym zwracam się do księdza Biskupa o jego odwołanie z parafii w Świdnicy. Ksiądz Piotr Nikolski swoją postawą i wpisami na forach społecznościowych kompletnie się skompromitował nie tylko w posłudze kapłańskiej ale też jako osoba uczestnicząca w życiu społecznym naszego miasta. Ksiądz Piotr Nikolski kompletnie utracił swoją wiarygodność popierając agresję wojenną Rosji na Ukrainę i będzie kompletnie izolowany od społeczności i Kościołów naszego miasta – stwierdził Marciniszyn w liście wystosowanym do prawosławnego ordynariusza.

— Otrzymałem odpowiedź od biskupa Jerzego, jednak zastrzegł on, by jej nie publikować. Mogę więc tylko przekazać, że ks. Nikolski nie zostanie odwołany, bo tu w Świdnicy ma się zrehabilitować za swoje postępowanie, a ponadto Kościół ma problemy kadrowe – mówi Bolesław Marciniszyn. Były prezydent odpisał biskupowi:

„Szanowny Księże Biskupie ,
Otrzymałem pismo z dnia 04 kwietnia 2022r od księdza Biskupa i zastosuję się do jego niepublikowania w mediach społecznościowych. Niemniej jednak po rozważeniu argumentów odnoszących się do osoby księdza Piotra Nikolskiego nie podzielam stanowiska księdza Biskupa, gdyż ksiądz Piotr Nikolski stracił w 100 % zaufanie publiczne, jego obecna wiarygodność jest zerowa, gdyż opowiedział się za prowadzeniem dramatycznej i okrutnej wojny przeciwko Ukrainie, dodatkowo będzie kompletnie izolowany od społeczności i Kościołów naszego miasta. Utrata wiarygodności dla osoby duchownej oznacza, że jest osobą pozbawioną możliwości głoszenia swojej wiary i wpływu na życie społeczne, a powodem były jego wypowiedzi dyskwalifikujące go do tej ważnej roli.

Zatem dla niego nie ma możliwości odpokutowania swojego przewinienia w Świdnicy, gdyż społeczność świdnicka i uchodźcy z Ukrainy w sposób zdecydowany będą go unikać, nie będzie w stanie odbudować swojej utraconej bezpowrotnie reputacji jako kapłan i jako mieszkaniec Świdnicy.

Podtrzymuję w całości swój apel do księdza Biskupa o jego odwołanie z parafii w Świdnicy. Sądzę, że jako ksiądz mógłby odpokutować swoje złe czyny np. w Diecezji w Brazylii , która podlega również Kościołowi Prawosławnemu w Polsce,

z poważaniem Bolesław Marciniszyn”.

/opr. red./

Poprzedni artykułTradycja i symbolika Wielkanocy. Triduum Paschalne w świdnickich parafiach
Następny artykułWinny zły sposób palenia w piecach? Po pożarach kominów przy ul. Łukasińskiego