Strona główna Wydarzenia Świdnica Można składać wnioski o refinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy

Można składać wnioski o refinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy

0

Osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy mogą ubiegać się o refinansowanie kosztów ich pobytu. Wysokość świadczenia pieniężnego wyniesie 40 zł dziennie za osobę, czyli do 1200 zł miesięcznie. Aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta lub gminy.

Zgodnie z wzorem określonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które chce się uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Zgodnie z obowiązującym od 15 marca rozporządzeniem w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

W Świdnicy wnioski dostępne będą w Urzędzie Miejskim – w Biurze Obsługi Kancelaryjnej, w pokoju 1 a na parterze. W tym samym miejscu świdniczanie zapewniający zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą składać swoje wnioski.

Wnioski można również pobrać ze strony internetowej urzędu.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułŚwidnickie Czwartki Lekkoatletyczne wróciły z przytupem [WYNIKI]
Następny artykułNagrodzono najlepszych sportowców