Strona główna Artykuł sponsorowany Kto i kiedy musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Kto i kiedy musi zapłacić podatek od nieruchomości?

0

Podatek od nieruchomości, to podatek, który w Polsce trzeba zapłacić za: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy i jakie kwoty podatku od nieruchomości musisz zapłacić?

Kto i kiedy musi zapłacić podatek od nieruchomości?
Jeśli kupujesz dom, działkę albo budujesz dom, to będziesz musiał się liczyć z zapłaceniem podatku od takiej nieruchomości. Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych. Jeżeli budynek stanowi współwłasność lub należy do dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy spoczywa solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Do kiedy podatek od nieruchomości trzeba zapłacić? Osoby fizyczne podatek płacą w czterech ratach w terminie do 15 marca, maja, września, listopada danego roku podatkowego. Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne do 15 dnia każdego miesiąca. Zgodnie z ustawą istnieją nieruchomości, które zwolnione są z opodatkowania. Należą do nich między innymi: budynki gospodarcze lub ich części wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej, grunty i altany na ogródkach działkowych, grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestrów zabytków, grunty stanowiące nieużytki. Wszystkie wpływy z podatku od nieruchomości, trafiają do budżetu gminy, w której znajduje się Twoja nieruchomość.

Jakie są stawki podatku od nieruchomości
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w danym roku ustala Minister Finansów, jednak o ostatecznej kwocie podatku od nieruchomości decydują samorządy, ponieważ mogą ją obniżyć lub wymagać zapłaty maksymalnej. W 2022 r maksymalne stawki podatku od nieruchomości wynoszą 1,03 zł za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, a za resztę gruntów trzeba zapłacić 0,54 zł za metr kwadratowy. Podatek od budynków mieszkalnych i ich części wynosi 0,89 zł za m kw. powierzchni użytkowej. Dla budynków związanych z prowadzeniem działalności jest to kwota 25,74 zł za m kw. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy taki podatek płacisz w całości w terminie pierwszej raty.

Czy obowiązek podatkowy powstaje od razu?
Obowiązek zapłaty podatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego, czyli np. kupno gruntu lub budynku do czasu trwania obowiązku podatkowego przedmiotu opodatkowania. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Osoby fizyczne muszą złożyć do właściwego organu podatkowego właściwego ze względu położenia nieruchomości informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1). Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia okoliczności uzasadniających powstanie, albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Czy jednostki samorządu terytorialnego muszą płacić podatek od nieruchomości?
Według zmian w ustawie, zniesiony został obowiązek płacenia podatku od nieruchomości przez gminy, w zakresie stanowiących ich własność gruntów i budynków lub ich części. Ze zwolnienia obowiązku płacenia podatku wyłączone zostały nieruchomości zajęte na działalność gospodarczą lub będące w posiadaniu innych jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułKomu przekazać 1% podatku? Wesprzyj Damiana Nazarko z Jagodnika
Następny artykułPonad 700 mieszkańców powiatu na kwarantannie. Raport resortu zdrowia