Strona główna Wydarzenia W ciągu dekady liczba ludności Polski zmniejszyła się o 332 tysiące. GUS...

W ciągu dekady liczba ludności Polski zmniejszyła się o 332 tysiące. GUS podał pierwsze wyniki spisu powszechnego

0

Według wstępnych wyników ubiegłorocznego spisu powszechnego populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 mln 179,8 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9% w porównaniu z wynikami spisu przeprowadzonego dziesięć lat wcześniej – przekazał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Stanowisko spisowe (zdjęcie archiwalne, fot. UM Świdnica)

Powszechne spisy ludności przeprowadzane są raz na 10 lat, a udział w nich jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców kraju. Zebrane w ich ramach dane są podstawą wiedzy statystycznej o Polsce. Ostatni spis został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. W czwartek, 27 stycznia Główny Urząd Statystyczny przedstawił pierwsze wyniki ubiegłorocznego spisu.

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38179,8 tys. osób (48,5% populacji stanowili mężczyźni, a 51,5% kobiety). W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 332 tys., tj. o 0,9%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9%), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8%). W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Tablica 1. Ludność według płci (stan w dniu 31 marca 2021)

Wyszczególnienie

2011

2021

w tys.

w %

w tys.

w %

2011=100

Ogółem

38511,8

100,0

38179,8

100,0

99,1

Kobiety

19868,0

51,6

19680,2

51,5

99,1

Mężczyźni

18643,9

48,4

18499,5

48,5

99,2

Wstępne wyniki spisu wskazują, że w okresie 20112021 miały miejsce duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym z 18,7% w 2011 r. do 18,2% w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym z 64,4% w 2011 r. do 60,0% w 2021 r. Odnotowano większy spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ludności ogółem (o 2,4 p.proc.) niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2,0 p.proc.). Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym z 16,9% do 21,8%, tj. o prawie 5 p. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Tablica 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca 2021)

Wyszczególnienie

2011

2021

w tys.

2011=100

Ogółem

38511,8

38179,8

99,1

W wieku przedprodukcyjnym (0‒17 lat)

7202,3

6956,4

96,6

W wieku produkcyjnym (18‒59/64 lata)

24797,4

22886,4

92,3

w tym w wieku:

mobilnym (18‒44 lata)

15418,9

14347,4

93,1

niemobilnym (45‒59/64 lata)

9378,5

8539,0

91,0

W wieku poprodukcyjnym (60/65 i więcej)

6512,1

8337,0

128,0

Tablica 3. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca 2021)

Wyszczególnienie

2011

2021

w %

Ogółem

100,0

100,0

W wieku przedprodukcyjnym (0‒17 lat)

18,7

18,2

W wieku produkcyjnym (18‒59/64 lata)

64,4

60,0

w tym w wieku

mobilnym (18‒44 lata)

40,0

37,6

niemobilnym (45‒59/64 lata)

24,4

22,4

W wieku poprodukcyjnym (60/65 i więcej)

16,9

21,8

Mieszkania i budynki zlokalizowane na terenie Polski

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wskazują, że 31 marca 2021 roku na terenie kraju usytuowanych było prawie 15,2 mln mieszkań, które zlokalizowane były w około 6,8 mln budynków. W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln, tj. o 12,6%, a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o 13,3%. Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 roku wyniosła 1121,3 mln m2 i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zwiększyła się o prawie 175 mln m² (tj. o 18,5%).

Tablica 4. Mieszkania i budynki (stan w dniu 31 marca)

Wyszczególnienie

2011

2021

w mln

2011=100

Mieszkania (a)

13,5

15,2

112,6

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m²

946,3

1121,3

118,5

Budynki (b)

6,0

6,8

113,3

* a) Zamieszkane i niezamieszkane, b) Budynki, w których znajdują się mieszkania.

/GUS, opr. mn/

Poprzedni artykułKierowca z ponad 2 promilami zatrzymany przez policję
Następny artykułJak wykorzystać gadżety firmowe – do czego służą?