Strona główna Temat dnia Komu się należy i jak otrzymać dodatek osłonowy?

Komu się należy i jak otrzymać dodatek osłonowy?

0

Z początkiem stycznia w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego wprowadzonego w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jednorazowe świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Dodatek przysługuje gospodarstwom: 1) jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto, 2) wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia, jest to tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 roku.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 roku.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400 / 500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 / 750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 / 1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150 / 1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 roku w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 roku.

Gdzie składać wnioski?

W zależności od miejsca zamieszkania wniosek o dodatek osłonowy można składać:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, przy ul. Franciszkańskiej 7, kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta MOPS w Świdnicy: 74 854 90 50,
 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pok.111,
 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu, Plac Wolności 24,
 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3 (pokój nr 6, parter) w godzinach: poniedziałek, wtorek – 8.00-12.00, czwartek, piątek – 12.00-15.00,
 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1, nr tel. 74 85 85 222,
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, nr tel. 74 30 67 018,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP.

/UM Świdnica, UM Żarów, UM Jaworzyna Śląska, UG Marcinowice, UG Świdnica, UG Dobromierz, opr. mn/

Poprzedni artykułNajnowsze dane resortu zdrowia o zakażeniach w kraju, województwie i powiecie świdnickim
Następny artykułSzafa chłodnicza – zastosowanie w gastronomii i branży medycznej