Strona główna Artykuł sponsorowany Spłaciłeś kredyt frankowy? Nadal możesz wygrać z bankiem

Spłaciłeś kredyt frankowy? Nadal możesz wygrać z bankiem

0
Spłaciłem kredyt frankowy, czy nadal mogę wygrać z bankiem? Do kiedy można pozwać bank po spłacie kredytu frankowego? Są to typowe pytania frankowicza, który spłacił swój kredyt frankowy.

Spłaciłeś kredyt frankowy? Nadal możesz wygrać z bankiem
Spłaciłem kredyt frankowy, czy nadal mogę wygrać z bankiem? Do kiedy można pozwać bank po spłacie kredytu frankowego? Są to typowe pytania frankowicza, który spłacił swój kredyt frankowy. Czy są takie wygrane sprawy z bankiem?

Spłacony kredyt frankowy a pozew
Ze względu na niepewność kursu franka szwajcarskiego, ogromne ryzyko związane z zawartą umową kredytu frankowego, wielu frankowiczów wcześniej spłaciło swój kredyt. Rosnąca świadomość frankowiczów, także tych którzy już spłacili kredyt frankowy spowodowała, iż ci ostatni zaczęli zastanawiać się, czy po spłacie kredytu CHF nadal mogą skutecznie walczyć z bankiem. Dobra wiadomość dla frankowicza brzmi:

Spłaciłeś kredyt frankowy? Nadal możesz wygrać z bankiem!
Na pewno zastanawiasz się, dlaczego po spłaceniu kredytu frankowego, wykreśleniu hipoteki miałbyś wikłać się w wieloletni spór z bankiem. Zdecydowana większość umów o kredyt frankowy zawierała niesprawiedliwe dla konsumenta-kredytobiorcy zapisy. Dotyczyły one przede wszystkim przeliczeń walutowych, spreadów oraz oprocentowania. Skutkiem takich zapisów było przeniesienie ryzyk kredytowych na konsumenta, a w konsekwencji rażąco wysokie koszty kredytu frankowego.

Spłacony kredyt frankowy – jaki termin przedawnienia dla frankowicza
Ogólny termin roszczeń frankowicza – konsumenta przeciwko bankowi wynosi 10 lat. Termin ten nie rozpoczyna swojego biegu w dniu udzielenia kredytu. Gdyby bowiem w ten sposób liczyć termin 10 letniego przedawnienia, to kredytobiorca po latach spłacania kredytu nie mógłby dochodzić swoich racji przed sądami. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem termin ten należy liczyć od dnia, w którym frankowicz powziął pewne informacje o niesprawiedliwych zapisach umowy o kredyt CHF. Pogląd ten jest odzwierciedlony w uchwale SN III CZP 6/21. Uchwała wskazuje, iż do momentu powzięcia takich wiadomości przez kredytobiorcę – frankowicza, bezskuteczność wadliwych klauzul jest zawieszona.

Powyższe oznacza, iż:

Frankowicz może skutecznie walczyć z bankiem także po spłacie kredytu
W sporze z bankiem powołując się na nieważność wskazanych wyżej klauzul, były frankowicz powinien żądać od banku zapłaty całości kwot zapłaconych bankowi na zasadzie tzw. teorii dwóch kondykcji. Alternatywnie frankowicz może opierać swoje roszczenia na tzw. odfrankowieniu kredytu frankowego. Odfrankowienie będzie oznaczać, iż po stronie frankowicza wystąpiła nadpłata kredytu związana z wadliwym mechanizmem przewalutowania.

Roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału
W ostatnich czasach w mediach pojawiają się informacje o tym, iż banki grożą niepokornym frankowiczom pozwami o zapłatę z tytułu korzystania przez frankowicza z kapitału banku. Oczywistym jest, że banki mogą z tego tytułu pozywać frankowicza.

Do chwili obecnej nie zapadły jednak żadne wyroki zasądzające na rzecz banku jakiejkolwiek kwoty pieniędzy z tego tytułu. Nadto należy pamiętać, iż w takim przypadku to na banku będzie spoczywać obowiązek dokładnego wyliczenia i udowodnienia kwoty wynagrodzenia, jak i szkody jaką bank miałby ponieś w związku unieważnieniem kredytu frankowego. Na chwilę obecną nie wydaje się to możliwe.

Co istotne, wobec banku stosowany jest znacznie krótszy – bo tylko 3-letni okres przedawnienia jego roszczeń przeciwko frankowiczowi.

Czy można wygrać z bankiem sprawę sądową po spłacie kredytu
Każdą sprawę winien indywidualnie przeanalizować prawnik od kredytu frankowego. Taki prawnik oceni ryzyko procesowe związane z pozwaniem banku. Prawnik frankowy powinien wyliczyć także potencjalny zysk dla frankowicza. Jeżeli ocena prawnika jest pozytywna, to frankowicz będzie miał istotny interes w pozwaniu banku, nawet gdy wcześniej już spłacił swój kredyt. Takich spraw jest w sądach bardzo wiele, a co najważniejsze sprawy te w przytłaczającej większości są wygrywane przez frankowiczów.

Artykuł opracował: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal z Wrocławia

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułSięgnęła po tytuł wicemistrzyni Polski!
Następny artykułWęże gumowe do pary wodnej, paliw i olejów