Strona główna Sport Inne Pomóż potrzebującym! W grudniu II Ważki Bieg

Pomóż potrzebującym! W grudniu II Ważki Bieg

0

Przed nami wirtualne wydarzenie sportowe w szczytnym celu które odbędzie się już w dniach 10-12 grudnia. – W ramach tego wydarzenia Waszym zadaniem jest przebiegnięcie (także na bieżni), przejście lub przejechanie na rowerze minimum 5 kilometrów. Może przepłyniesz ten dystans lub przejedziesz na nartach? To zależy od Ciebie! Wydarzenie jest wirtualne, czyli nie ważne, gdzie jesteś – biegniesz, spacerujesz, jedziesz i tym samym wspierasz Ważką akcję – wyznają organizatorzy przedsięwzięcia.

Koszt pakietu to 40 zł lub 60 zł. Zawiera on Ważki medal, certyfikat uczestnictwa w Ważkim wydarzeniu oraz mnóstwo wdzięczności organizatorów! Droższy pakiet dodatkowo zawiera kubek. Dochód z pakietów startowych przeznaczony będzie na zapłacenie brakującej kwoty za remont galerio-kawiarenki Ważka Art Café prowadzonej przez Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zapisy trwają w dniach: 4 listopada – 6 grudnia 2021. Wpłata po tym terminie nie gwarantuje otrzymania pakietu. Organizatorem wydarzenia jest Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3.

REGULAMIN:

ORGANIZATOR
Organizatorem WAŻKIEGO BIEGU jest Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3

CEL
1. Zebranie brakujących funduszy na zapłacenie zobowiązań remontowych pomieszczenia galerio – kawiarenki Ważka Art Café.
2. Wsparcie i promocja osób z niepełnosprawnościami.
3. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

TERMIN MIEJSCE I DYSTANS
1. Wydarzenie odbywa się w formule wirtualnej i może odbywać się w dowolnym miejscu w kraju.
2. Start odbędzie się w dniach od 10 grudnia 2021 r. do 12 grudnia 2021 r.
3. Długość trasy to minimum 5 kilometrów.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Forma pokonania dystansu jest dowolna: bieg, marsz z kijkami Nordic Walking, spacer, przejazd wózkiem, jazda na rowerze, wędrówka górska, pływanie, jazda na nartach.
2. W wydarzeniu może wziąć udział osoba, która dokona wpłaty na konto Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” w wysokości 40 zł lub 60 zł w dniach 04 listopada 2021 r. – 06 grudnia 2021 r.
Nr konta: 06 2030 0045 1110 0000 0160 4280
Tytuł wpłaty: WAŻKI BIEG, IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA
3. Koszt pakietów: 40 zł lub 60 zł.
4. Za wpłatę 40 zł uczestnik otrzyma certyfikat i medal.
5. Za wpłatę 60 zł uczestnik otrzyma certyfikat, medal i pamiątkowy kubek.
6. Odbiór ww rzeczy będzie możliwy po zakończeniu wydarzenia w terminie wskazanym przez Organizatora na stronie wydarzenia oraz stronie Facebook WTZ w galerio – kawiarence Ważka Art Café.
7. Osoby spoza Świdnicy będą mogły otrzymać rzeczy z pakietów drogą wysyłkową na wskazany w tytule wpłaty adres.
8. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej a zgłoszenia mogą być dokonane tylko przez ich rodziców/prawnych opiekunów.
9. Nie będzie prowadzona klasyfikacja ani weryfikacja udziału; zachęcamy jednak do robienia zdjęć i publikowania ich w dyskusji w Wydarzeniu.
10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników WAŻKIEGO BIEGU obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
3. Uczestnicy WAŻKIEGO BIEGU biorą w nim udział dobrowolnie i oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, oraz że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w wydarzeniu i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za ewentualne wypadki, szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wydarzeniu spowodowane przez jego uczestników.
5. Podczas uczestnictwa w wydarzeniu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów związanych z reżimem sanitarnym.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od niego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w regulaminie.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

/MDvR/

Poprzedni artykułPrzemiana Tesco w E.Leclerc na ostatniej prostej. Znany jest termin otwarcia sklepu [FOTO]
Następny artykułMobilny gabinet dentystyczny odwiedzi świdnickie szkoły i przedszkola