Strona główna Polityka Uroczyste wręczenie dyplomów wyróżnionym świdniczanom, nadanie nazw nowym ulicom. O czym jeszcze...

Uroczyste wręczenie dyplomów wyróżnionym świdniczanom, nadanie nazw nowym ulicom. O czym jeszcze na najbliższej sesji Rady Miejskiej?

0

Od uroczystości wręczenia dyplomów nadania tytułów Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy oraz Zasłużony dla Miasta Świdnicy rozpocznie się najbliższa sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się w piątek, 29 października o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 9 projektami uchwał, w tym w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, w sprawie nadania nazw ulic na nowym Osiedlu Pogodnym, jak również w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2022 rok”. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Rady oraz Prezydenta Miasta dyplomów nadania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy” oraz „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”.
 3. Przedstawienie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
 6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania oraz wniosków pokontrolnych z kontroli pn. „Kontrola funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy”, dokonanej  przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych.
 9. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Świdnicy.
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 01.10.2021 r.
 11. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 12. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 13. Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXXIII sesji Rady Miejskiej:

 • XXXIII/1. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego przez Radę Miejską w Świdnicy w uchwale nr XXIV/259/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy,
 • XXXIII/2. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej zakładowi budżetowemu – Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości na cele inwestycyjne w 2021 roku,
 • XXXIII/3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
 • XXXIII/4. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Świdnicy,
 • XXXIII/5. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Świdnica,
 • XXXIII/6. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2022 rok”,
 • XXXIII/7. w sprawie zmiany budżetu,
 • XXXIII/8. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
 • XXXIII/9. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2021 r. dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/opr. mn/

Poprzedni artykułOstatni krzyk mody dziecięcej
Następny artykuł„Masza i Niedźwiedź” w Cinema3D – po raz pierwszy na wielkim ekranie