Strona główna Polityka Piszą do prezydent Świdnicy i żądają przeprosin

Piszą do prezydent Świdnicy i żądają przeprosin

2

Po wypowiedzi prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej podczas I Ogólnopolskiego Forum Rad Kobiet we Wrocławiu oświadczenie wydała grupa mieszkańców Świdnicy. Wypowiedź zacytowała jako pierwsza Gazeta Wyborcza.

Zdjęcie pochodzi z fb Beaty Moskal-Słaniewskiej

Swidnica24.pl informację o słowach prezydent Świdnicy podczas forum, które odbyło się 1 października, podała 5 października w artykule „Żona nie pracowała, a żłobki uważał za wytwór szatana. Świdnicka prezydentka publicznie o swoim poprzedniku”.

Dzisiaj do redakcji wpłynęło oświadczenie grupy mieszkańców.

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU ZE SKANDALICZNYMI WYPOWIEDZIAMI PREZYDENT ŚWIDNICY

Z wielkim zaskoczeniem i ubolewaniem wysłuchaliśmy wystąpienia Prezydent Świdnicy Beaty Moskal- Słaniewskiej w trakcie I Ogólnopolskiego Forum Rad Kobiet, które odbyło się 1.10.2021 we Wrocławiu.

Beata Moskal-Słaniewska w trakcie swojego wystąpienia przywołała jako antyprzykład rodzinę poprzedniego prezydenta Miasta Świdnicy, Wojciecha Murdzka, gdzie oceniła prywatne, rodzinne decyzje związane z wychowaniem dzieci i wyborami ścieżki życiowej żony byłego Prezydenta, określając to jako „katastrofę”. Przedstawione tezy nie tylko są nieprawdziwe, co więcej krzywdzące prywatną osobę.

W związku z tym zadajemy otwarte pytania:
– na jakiej podstawie ośmiela się Pani komentować prywatne decyzje świdnickich rodzin?
– kto dał Pani upoważnienie, aby piastując stanowisko prezydenta miasta oceniać decyzje poszczególnych Świdniczanek?
– czy uważa Pani jako osoba publiczna, że należy komentować życie prywatne Świdniczan?
– czy na tym polega otwartość i szacunek dla poglądów i decyzji poszczególnych osób?
– w jakim celu została powołana Rada do spraw Równego Traktowania skoro Pani, jako pierwsza publicznie deprecjonuje życiowe decyzje poszczególnych rodzin?

Nie godzi się, aby Prezydent Świdnicy wypowiadała się w taki sposób.

Nie zamierzamy rozwijać wątku, że w tym czasie w Świdnicy odbywała się sesja Rady Miejskiej w trakcie której podejmowano ważne uchwały m.in. o obligacjach dla Świdnicy, dyskutowano też o przyszłej obwodnicy dla Świdnicy. Pozostawiamy to do oceny mieszkańców.

Podsumowując, oczekujemy publicznych przeprosin za słowa wypowiedziane w trakcie kongresu. Pani wypowiedź zasługuje na krytykę i potępienie bez względu na poglądy, czy barwy polityczne.

Zofia Skowrońska-Wiśniewska

Joanna Walichnowska

Małgorzata Brykalska

Ewa Paluszek

Krystyna Martyniak

Jolanta Kornel

Gabriela Kowalczyk

Barbara Wolanin

Marzena Sochacka

Lesław Podgórski

Jan Jaśkowiak

Waldemar Brykalski

Roman Etel

Karol Wiktor