Strona główna Polityka Wyznaczono nowy termin referendum w sprawie odwołania burmistrza Świebodzic

Wyznaczono nowy termin referendum w sprawie odwołania burmistrza Świebodzic

0

Za niecałe trzy tygodnie odbędzie się referendum w sprawie odwołania Pawła Ozgi ze stanowiska burmistrza Świebodzic. Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu właśnie wyznaczył nowy termin głosowania, które pierwotnie miało się odbyć 30 maja.

Przypomnijmy, 1 marca radni Rady Miejskiej w Świebodzicach przyjęli uchwałę dotyczącą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Pawła Ozgi ze stanowiska z powodu nieudzielenia absolutorium za rok 2019. Za propozycją zgłoszoną przez grupę radnych (Patryk Biały, Sebastian Biały, Marcin Cichoń, Tomasz Czekaj, Aneta Dobosz, Marek Gąsior, Łukasz Kwadrans, Bogdan Kożuchowicz, Sławomir Łukawski, Halina Mądra, Adam Tobiasz, Krystian Wołoszyn) zagłosowało 12 samorządowców, przy 7 głosach przeciwnych. Wobec podjętej uchwały Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu zarządził przeprowadzenie referendum gminnego w dniu 30 maja 2021 roku. Termin ten uległ jednak zmianie.

W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, zawiesza się głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice, którego termin wyznaczono postanowieniem nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 kwietnia 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji na dzień 30 maja 2021 r. Data głosowania w referendum (…) zostanie określona odrębnym postanowieniem Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I – stwierdzono w postanowieniu komisarza wyborczego Dariusza Pająka, które wydane zostało 11 maja.

31 maja Komisarz Wyborczy wyznaczył nowy termin przeprowadzenia referendum. Odbędzie się ono 20 czerwca 2021 roku. W związku z nową datą głosowania zmianie uległy terminy wykonania następujących czynności z kalendarza referendalnego:

  1. do 5 czerwca 2021 r. (do 7 czerwca 2021r.*) – zgłaszanie komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I przez osoby niepełnosprawne oraz osoby, które w najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braille´a (* termin wydłużony zgodnie z art. 9 §1 ustawy Kodeks wyborczy w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym),
  2. do 11 czerwca 2021 r. – składanie do Burmistrza Miasta Świebodzice wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
  3. do 15 czerwca 2021 r.:
    • składanie do Burmistrza Miasta Świebodzice wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze miasta
    • składanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby uprawnione, podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
  4. 18 czerwca 2021r. o godzinie 24:00 – zakończenie kampanii referendalnej,
  5. 19 czerwca 2021 r. – przekazanie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum,
  6. 20 czerwca 2021 r. w godz. 7:00 – 21:00 – głosowanie.

/mn/

Poprzedni artykuł588 nowych zakażeń w kraju. Jaka sytuacja w powiecie świdnickim?
Następny artykułKoreańska pielęgnacja, co to takiego?