Strona główna Wydarzenia Świdnica Świdnica włączyła się we wsparcie dla nastolatków przeciwko homofobicznej przemocy

Świdnica włączyła się we wsparcie dla nastolatków przeciwko homofobicznej przemocy

2

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna kampanię „LGBT+ja” zachęcającą nastolatki do okazywania sojusznictwa i wsparcia dla swoich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników. W kampanię włączyła się także Świdnica. Materiały dotyczące tego tematu opublikowane zostaną się w mediach społecznościowych, plakaty pojawiły się już na nośniku reklamowym przy ul. Szarych Szeregów.

7 na 10 nastolatków LGBT+ w Polsce doświadcza homofobicznej i transfobicznej przemocy. W efekcie połowa nastoletnich osób LGBT+ mierzy się z objawami depresji, 70% ma myśli samobójcze. Ich dramatyczną sytuację potwierdzają codzienne zgłoszenia do telefonu zaufania 116 111. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna kampanię „LGBT+ja” zachęcającą nastolatki do okazywania sojusznictwa i wsparcia dla swoich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 30 lat na różne sposoby przeciwdziała przemocy wobec dzieci i młodzieży, udzielając wsparcia m.in. w swoim telefonie zaufania 116 111. Nowa kampania Fundacji – „LGBT+ja” – podejmuje problem przemocy wobec nieheteronormatywnych i transpłciowych nastolatków, którzy na ogromną skalę doświadczają w Polsce krzywdzenia. Wielu z nich przemoc towarzyszy właściwie wszędzie: w szkole i w domu, w miejscach publicznych i na ich prywatnych kontach w portalach społecznościowych. W wulgarnych hasłach wypisanych na murach, hejterskich komentarzach w internecie, dwuznacznych spojrzeniach i dowcipach rówieśników.

Fundacja zwraca uwagę, że jest to efektem m.in. zaniedbań w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, podsycania postaw homofobicznych oraz ograniczonego obywatelskiego reagowania na krzywdę osób LGBT+.

Złe i okrutne słowa, na które nikt nie reaguje, brak działań profilaktycznych, granie kartą homofobii dla interesów politycznych stopniowo tworzą coraz większą przestrzeń dla aktów agresji i innych form dyskryminacji. Obojętność i brak dyskusji na temat praw mniejszości stają się de facto przyzwoleniem na krzywdę, również dzieci i młodzieży – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dlaczego i jak wspierać

Kampania „LGBT+ja” jest adresowana do młodzieży i realizowana pod hasłami: „Masz we mnie sojusznika”, „Masz we mnie sojuszniczkę”.  Została przygotowana przez  Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z agencją reklamową BBDO. Powadzona jest głównie w internecie – w serwisach społecznościowych Instagram, TikTok, Facebook. W 90-sekundowym spocie i serii krótkich filmów podpatrujemy rozmowy nastolatków o tym, dlaczego i jak należy wspierać rówieśników LGBT+. Kampanii towarzyszą również grafiki oraz seria postów pogłębiających ideę sojusznictwa i tłumaczących, jak nastolatki mogą ją na co dzień realizować w stosunku do swoich rówieśników. 

Organizatorzy zachęcają również dorosłych do wspierania idei kampanii wśród młodzieży oraz deklarowania wsparcia dla nastolatków LGBT+ – poprzez podejmowanie tematyki kampanii podczas lekcji, rozmowy z własnymi dziećmi, stosowanie nakładek na zdjęcia profilowe w serwisach społecznościowych, udostępnianie postów, stosowanie hasztagu #LGBTplusJA. Swoje prywatne wsparcie dla kampanii zadeklarowali m.in. aktorzy występujący w spotach kampanijnych. Powstała też dedykowana akcji strona, gdzie będą dostępne materiały edukacyjne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 

Co znaczy być sojusznikiem rówieśników LGBT+

Idea sojusznictwa promowana w ramach akcji „LGBT+ja” opiera się na serii prostych zasad rozwijanych w kampanijnej komunikacji z młodzieżą, m.in.:

  1. Pokazuję, że wspieram osoby LGBT+.  Wiem, że to ważne. 
  2. Staję po stronie osób LGBT+.  Mówię, że jestem. Pytam, jak mogę pomóc.
  3. Reaguję na przemoc wobec osób LGBT+.  Zgłaszam. Szukam pomocy.  
  4. Nie śmieję się z homofobicznych żartów.  Reaguję na nie sprzeciwem. Tłumaczę, dlaczego nie powinno się z nich śmiać i ich powtarzać.
  5. Nie lajkuję treści dyskryminujących osoby LGBT+. Wyrażam swój sprzeciw, piszę, że to nie jest OK. 
  6. Uczę się, co to znaczy należeć do mniejszości. Chcę lepiej rozumieć. Rozmawiam z tymi, którzy myślą inaczej. 
  7. Obalam stereotypy na temat osób LGBT+. Rozmawiam z tymi, którzy myślą inaczej. 
  8. Mówię wprost: LGBT to nie ideologia. LGBT+ to ludzie.  

/Informacja Urzędu Miejskiego w Świdnicy, skrót red./