Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Sesja absolutoryjna Rady Gminy Świdnica

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Świdnica

0

W najbliższy czwartek, 27 maja, o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Gminy rozpocznie się sesja Rady Gminy Świdnica. W porządku obrad znalazły się między innymi raport o stanie gminy Świdnica, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, uchwała w sprawie udzielenia wójt gminy Świdnica 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮𝐦 z tytułu wykonania budżetu gminy Świdnica za 2020 rok. 

Zdjęcie archiwalne

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XL sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie windykacji odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

6. Raport o stanie Gminy Świdnica:

a) debata nad raportem,

b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:

a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2020 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2020 rok,

c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2020 rok przez Komisję Rewizyjną,

d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok przez Komisję Rewizyjną,

e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

g) dyskusja.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;

2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2020 rok;

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

4) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Pszennie oraz nadania mu statutu;

6) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 0,0489 w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica, położonej w obrębie Gogołów, stanowiącej działkę nr 121 i udzielenie bonifikaty;

7) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 0,0847 w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica, położonej w obrębie Gogołów, stanowiącej działkę nr 121 i udzielenie bonifikaty

9. Zapytania i interpelacje.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy Świdnica.

Przebieg sesji będzie można śledzić TU.

Poprzedni artykułJak wybrać odpowiednie meble biurowe?
Następny artykułMuzyka mi leży. W sobotę pierwszy koncert na dziedzińcu wieży ratuszowej