Strona główna Wydarzenia Fontanny w czasie epidemii mogą działać? Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat

Fontanny w czasie epidemii mogą działać? Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat

0

Fontanny różnego typu, zespoły fontann jako parki wodne, instalacje wodne i tężnie uliczne mogą działać w epidemii, ale należy zapewnić odpowiednią dezynfekcję wody i pamiętać o zachowaniu dystansu – przypomina Główny Inspektor Sanitarny.

Główny Inspektor Sanitarny w opublikowanym na stronie internetowej komunikacie przypomniał, że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie wprowadza zakazu dotyczącego funkcjonowania różnego typu fontann, instalacji wodnych czy tężni ulicznych.

Skażenie wody i aerozolu wodnego wytwarzanego przez różne typy fontann (jeśli woda w nich podlega dezynfekcji związkami chloru) w praktyce jest nikłe (SARS-CoV-2 cechuje się znaczną podatnością na działanie dezynfekcyjne związków chloru). Dezynfekcja wody w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości mikrobiologicznej, nie tylko z uwagi na SARS-CoV-2 – jest szczególnie istotna w fontannach o zamkniętym obiegu wody i w instalacjach typu „dry-plaza”, w których z góry zakłada się możliwość korzystania przez odwiedzających z zabawy lub ochłodzenia wodą – zaznaczono w komunikacie GIS.

Podkreślono też, że szczególną uwagę powinno się zwrócić na urządzenia i atrakcje wytwarzające aerozol wodny, bo z ich funkcjonowaniem wiąże się ryzyko występowania i namnażania w instalacji wodnej bakterii z rodzaju Legionella. – Przeciwdziałanie zakażeniom powodowanym przez bakterie Legionella sp., wymaga utrzymywania w wodzie w powyższych urządzeniach stężenia wolnego chloru na poziomie wyższym niż w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wodzie w nieckach basenowych. Ryzyko pojawienia się bakterii Legionella sp. w instalacji wodnej wzrasta w sytuacji wydłużonego przestoju lub ograniczonej eksploatacji urządzenia – wskazał GIS.

Ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2 w przypadku uruchomienia fontann różnego typu i zespołów fontann, instalacji wodnych typu ”dry plaza”, tężni ulicznych, wynika przede wszystkim z licznego gromadzenia się ludzi wokół powyższych obiektów i utrudnionej możliwości utrzymywania dystansu społecznego. W przypadku korzystania z maseczki w trakcie odpoczynku w miejscach, w których jest wytwarzany aerozol wodny, nie należy dopuszczać do jej zawilgocenia. Wilgotna maseczka utrudnia oddychanie, a ponadto nie spełnia swojej roli ochronnej – przypomniał Inspektor.

/GIS, PAP, opr. mn/