Strona główna Polityka Świdniccy radni domagają się większych pieniędzy dla Dolnego Śląska. Wyrazili „głębokie zaniepokojenie...

Świdniccy radni domagają się większych pieniędzy dla Dolnego Śląska. Wyrazili „głębokie zaniepokojenie niezrozumiałą oraz szkodliwą propozycją”

2

Rada Miejska w Świdnicy zwróciła się do rządu z apelem o dokonanie zmian w podziale unijnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Zgodnie z rządową propozycją z puli środków na lata 2021-2027 województwo dolnośląskie miałoby dostać o 6 mld złotych mniej, niż w poprzedniej perspektywie budżetowej. – Chyba wszyscy zgadzamy się, że zaproponowana alokacja środków budzi zaniepokojenie. Nie ulega również wątpliwości, że reprezentując mieszkańców, którzy korzystają z przeróżnych programów realizowanych ze wsparciem unijnym, powinniśmy zabrać głos w tej sprawie – wskazywała prezydent Świdnicy.

Decyzję w sprawie wystosowania do premiera Mateusza Morawieckiego i rządu apelu „w sprawie konieczności podjęcia działań prowadzących do zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027” świdniccy radni podjęli podczas piątkowego posiedzenia.

W latach 2014-2020 Dolny Śląsk uzyskał 10 mld 136 mln zł, na lata 2021-2027 planowane jest 4 mld zł. W latach 2014-2020 nasze miasto otrzymało 158 mln 289 tys. zł, przy czym same miasto wykorzystało 63 mln zł, firmy z naszego miasta – 30 mln, NGS-y – 20 mln, powiat – 9 mln, Urząd Pracy – 29 mln, a zakłady opieki zdrowotnej – 7 mln – wyliczał Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy. – Jest o co apelować – podkreślał. – Uważam, że mieszkańcy Świdnicy powinni wiedzieć z czym się nie zgadzamy, o jakie środki się upominamy, a także co możemy stracić, jeżeli tych środków z Unii nie dostaniemy – wskazywał z kolei radny Rafał Fasuga.

Odnosząc się do apelu kolegów radnych w sprawie propozycji podziału funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027, jesteśmy przekonani, że wysokość budżetu dla naszego województwa będzie dopasowana do potrzeb rozwojowych województwa dolnośląskiego, w tym także naszego miasta. Jak czytamy w piśmie wicemarszałka województwa dolnośląskiego, prowadzone są intensywne negocjacje ze stroną rządową, aby pula środków została zwiększona. W wyniku rozmów wynegocjowano już tzw. siatkę bezpieczeństwa, czyli dodatkowe 143 mln euro. W toku dalszych negocjacji możliwe będzie uzyskanie większych środków w ramach kontraktu programowego. Jesteśmy pewni, że działania strony rządowej ostatecznie przyczynią się do wynegocjowania dla naszego regionu kwot, które umożliwią dalszy, dynamiczny i równy rozwój Dolnego Śląska – stwierdzili świdniccy radni Prawa i Sprawiedliwości we wspólnym stanowisku klubu.

Za przyjęciem apelu zagłosowało 15 radnych (Lech Bokszczanin, Jan Dzięcielski, Rafał Fasuga, Joanna Gadzińska, Albert Gaszyński, Krzysztof Grudziński, Tomasz Kempa, Mariusz Kuc, Danuta Morańska, Marcin Paluszek, Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Aldona Struzik, Marcin Wach, Władysław Wołosz, Wiesław Żurek), a 7 wstrzymało się od głosu (Józef Cygan, Jan Jaśkowiak, Krzysztof Lewandowski, Ryszard Makowski, Luiza Nowaczyńska, Andrzej Ora, Lesław Podgórski). Nikt nie był przeciw.

Pełna treść apelu:

Radni Rady Miejskiej Świdnicy wyrażają głębokie zaniepokojenie niezrozumiałą oraz szkodliwą dla Dolnego Śląska propozycją podziału funduszy z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Przewidziana w ramach propozycji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska kwota w wysokości ok. 4 mld zł (870 mln euro) jest o 6 mld zł mniejsza w stosunku do kwoty, którą jako RPO dla Dolnego Śląska mieliśmy do dyspozycji w latach 2014-2020 (czyli ok. 2,2 mld euro). W naszej ocenie, planowana wysokość alokacji środków unijnych dla Dolnego Śląska jest rażąco krzywdząca i budząca niepokój. Nie uwzględnia dynamicznego rozwoju oraz potrzeb naszego regionu.

Należy podkreślić, że Województwo Dolnośląskie w skali kraju ma jedno z największych wewnętrznych, subregionalnych zróżnicowań rozwojowych. Subregiony sudeckie, zamieszkiwane przez ponad 1,2 mln ludności notują najniższe wskaźniki rozwojowe PKB per capita w stosunku do średniej unijnej. Rażąco niska alokacja środków na Regionalny Program Operacyjny nie daje szansy na realizację dalszych projektów pro-rozwojowych w subregionach sudeckich, posiadających mniejsze zasoby inwestycyjne i obciążonych w obecnym okresie programowania wyższym poziomem współfinansowania projektów w wysokości 30% wkładu własnego. Jeżeli obecna propozycja podziału środków zostanie zaakceptowana, to Województwo Dolnośląskie otrzyma jedne z najniższych środków w kraju na Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027 w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z innymi województwami w Polsce. Zmniejszona kwota w latach 2021-2027 ograniczy możliwości aplikacji o dotacje na projekty realizowane przez nasze Miasto w ramach ZIT. Świdniczanie w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 najczęściej korzystali z RPO dla Dolnego Śląska. Do roku 2020 do dofinansowania zostało wybranych ok. 96 wniosków na łączna sumę dotacji 129.194.278,56 zł, z czego dotacja dla Gminy Miasto Świdnica wynosiła 63.235.174,11zł, a dla podmiotów gospodarczych 21.710.278,69 zł. Ubytków tych nie zniweluje możliwość aplikowania o dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który z założenia miał być oddzielnym wsparciem dedykowanym regionom górniczym.

My, Radni Świdnicy, apelujemy do Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów o podjęcie natychmiastowych działań niwelujących dyskryminację w kierunku zwiększenia alokacji w ramach RPO dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, z uwzględnieniem przede wszystkim wyzwań społeczno-gospodarczych i realnych potrzeb rozwojowych. Wyrażamy nadzieję, iż ostateczna wysokość budżetu dla naszego województwa będzie wyższa oraz dopasowana do potrzeb rozwojowych województwa dolnośląskiego, a także mieszkańców obu subregionów sudeckich, w tym mieszkańców Świdnicy. Oczekujemy kwoty porównywalnej co najmniej z budżetem, jakim dysponowało nasze województwo w ostatnich 7 latach.

/mn/

Poprzedni artykułDwa tygodnie świdnickich premier hard rockowych
Następny artykułRodzina i policja proszą o pomoc w odnalezieniu 87-latka