Strona główna Artykuł sponsorowany Safe harbour

Safe harbour

0

Analiza cen transferowych od 2019 roku jest obowiązkowym elementem każdej lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jednakże wraz z nowelizacją przepisów, ustawodawca wprowadził mechanizm tzw. „bezpiecznej przystani” od angielskiego „safe harbour”, który pozwala na odstąpienie od porównywania rynkowości transakcji kontrolowanej w określonych przypadkach.

 

„Bezpieczna przystań” zastosowana w tym przypadku daje gwarancję, że organy podatkowe nie podważą ceny transakcji. Innymi słowy wykorzystanie przepisów „Safe Harbour” w przypadku usług (o niskiej wartości dodanej) lub pożyczek (oraz odpowiednio kredytów i emisji obligacji) zapewnia, że cena lub element ceny w oczach instytucji podatkowych będzie uznana za rynkową.

Usługi, o których mowa, to takie serwisy które mają charakter wspomagający prowadzenie działalności gospodarczej, a więc w myśl ustawy o podatku dochodowym nie są wiodącym elementem działalności podmiotów powiązanych. Zaliczają się do nich m.in. usługi księgowe, prawne oraz związane z zasobami ludzkimi.  Ponadto  zastosowanie tego mechanizmu jest możliwe wyłącznie w przypadku ustalenia wartości narzutu na poziomie równym 5% oraz posiadanie kalkulacji zawierającej m.in. rodzaj i wysokość poniesionych kosztów.

W przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących pożyczek (oraz odpowiednio kredytów i emisji obligacji) jednym z warunków, które muszą zostać spełnione w celu skorzystania z uproszczenia, jest ustalenie wysokości oprocentowania pożyczki w oparciu o bazową stopę procentową i marżę ogłoszoną przez Ministra Finansów. Dodatkowo kryterium warunkującym możliwość zastosowania „safe harbour” jest okres, na który zawierana jest transakcja – do 5 lat. Finansowanie takie nie może być obciążone opłatami innymi niż odsetki, a także łączny poziom zobowiązań albo należności nie może przekraczać 20 mln złotych.

Zastosowanie safe harbour dla transakcji pożyczek (kredytów i obligacji) skutkuje jednak obowiązkiem raportowania schematu podatkowego.

Wprowadzone regulacje umożliwiają bezpieczne rozliczenia z administracją podatkową oraz powodują ograniczenie obciążeń związanych z wykazywaniem ich rynkowości. Wiele firm doradczych, które ceny transferowe traktują jako wiodący obszar działalności z pewnością specjalizuje się również w sporządzaniu analiz, które pomogą ustalić, czy w danej transakcji istnieje możliwość zastosowania tzw. safer harbour.

/Artykuł sponsorowany/