Strona główna Wydarzenia Świdnica Prezydent Świdnicy chce utworzenia Rady ds. Równego Traktowania

Prezydent Świdnicy chce utworzenia Rady ds. Równego Traktowania

8

Prezydent Beata Moskal-Słaniewska zaprasza mieszkańców do udziału w Radzie ds. Równego Traktowania. Rada miałaby się zająć dyskryminacją na tle  uprzedzeń rasowych, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności. Start inicjatywy planuje na marzec.

W Świdnicy nie ma zgody na jakąkolwiek dyskryminację czy nietolerancję, niezależenie od tego jakie jest jej podłoże – płeć, wiek, rasa czy orientacja seksualna. Zachęcam wszystkich dla których bliskie są takie wartości, jak równość, wolność, solidarność i szacunek, do udziału w pracach nowej rady – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

W komunikacie urzędu miejskiego czytamy: „Utworzenie w Świdnicy Rady ds. Równego Traktowania jest odpowiedzią na zwiększoną częstotliwość podejmowanych prób różnorodnej dyskryminacji opartej na uprzedzeniach rasowych, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii i sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionie. Podobne organy doradcze powstały w takich miastach jak Gdańsk, Kraków czy Bydgoszcz.”. Nie zostały podane lokalne przykłady dyskryminacji.

Rada ma składać się z 12 osób, które będą działały bez wynagrodzenia. – Podstawowym celem działania nowego organu byłoby wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym – informuje urząd miejski.

Deklaracje uczestnictwa w radzie można przesyłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, lub e-mailem na adres: [email protected] w terminie do 26 lutego 2021 r.

/opr. red./