Strona główna Wydarzenia Urzędy i jednostki samorządowe przeszły na pracę zdalną. Bezpośrednia obsługa mieszkańców wyłącznie...

Urzędy i jednostki samorządowe przeszły na pracę zdalną. Bezpośrednia obsługa mieszkańców wyłącznie w sprawach pilnych

1

Do 4 grudnia urzędy administracji publicznej i jednostek samorządowych będą pracować zdalnie. To efekt rządowego rozporządzenia wprowadzonego ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem. Zmiany w obsłudze klientów wprowadziły już urzędy z terenu powiatu świdnickiego.

W poniedziałek wieczorem opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Znalazły się w nim zapowiedziane przez premiera zmiany w funkcjonowaniu administracji. W myśl rozporządzenia do 4 grudnia w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Przepis ten nie dotyczy jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.

Gmina Dobromierz

W trosce o zdrowie publiczne oraz z uwagi na wzrost liczby zachorowań na Covid-19, na podstawie § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931), informujemy, że z dniem 3 listopada 2020 r. Urząd Gminy Dobromierz ogranicza bezpośrednią obsługę klientów, za wyjątkiem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom – poinformowano w komunikacie.

W sprawach pilnych z obsługi bezpośredniej, prowadzonej pojedynczo w Sali Ślubów, mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego: obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny dystans.

Obsługa klientów odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej i listownej. Kontakt telefoniczny: 74 85 86 217, 74 85 86 206, 693 449 281; e-mail: [email protected] Pisma całodobowo można pozostawiać w skrzynce przy wejściu do urzędu.

Gmina Jaworzyna Śląska

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej wprowadzone zostały następujące zasady pracy i zalecenia dla interesantów:

  1. Część pracowników Urzędu Miejskiego skierowana została na pracę zdalną, jednak w taki sposób, aby utrzymana została całkowita płynność działania poszczególnych referatów i terminowość załatwianych spraw.
  2. Nieustanie przypominamy o ograniczaniu osobistych wizyt do minimum.
  3. Zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu poczty mailowej (adres: [email protected]) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub telefonicznie (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu).
  4. Dodatkowo na drzwiach Urzędu, przy ul. Wolności 9 zamontowana została skrzynka na listy, do której można wrzucać korespondencję (bez potwierdzenia doręczenia).
  5. Do 4 grudnia zawieszone zostało przyjmowanie interesantów przez radnych i burmistrzów.

Urzędnicy przypominają również, że w przypadku wizyt osobistych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu, dezynfekcji rąk, skracania pobytu do minimum oraz zakaz wchodzenia do pokojów pracowników.

Gmina Marcinowice

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r., pracownicy Urzędu Gminy w Marcinowicach od dnia 3 listopada do 4 grudnia 2020 r. przechodzą na pracę zdalną. Część pracowników wypełnia w dalszym ciągu swoje obowiązki stacjonarnie.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w sprawach pilnych, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu z właściwym referatem dnia i godziny osobistej obsługi przy zachowaniu reżimu sanitarnego: maseczki, dezynfekcja dłoni, dystans społeczny.

Obsługa interesantów prowadzona jest:

  • telefonicznie: 74 85 85 226 – w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek – 7.00-15.00, wtorek – 7.00-17.00, piątek – 7.00-13.00)
  • e-mail: [email protected]
  • platforma e-puap
  • w formie korespondencyjnej: list tradycyjny,
  • przy głównym wejściu do urzędu znajduje się skrzynka podawcza na korespondencję tradycyjną.

Numery wewnętrzne do pracowników Urzędu Gminy w Marcinowicach dostępne są na stronie internetowej urzędu.

Gmina Strzegom

W związku z bardzo trudną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa i kolejnymi obostrzeniami informujemy, że Urząd Miejski w Strzegomiu od środy 4 listopada br. będzie otwarty od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 19.00, z przerwą od 13.00 do 13.30, natomiast w piątek od 7.30 do 13.30. Kasa urzędu będzie funkcjonować bez zmian – przekazał strzegomski magistrat.

Z  pracownikami Urzędu Miejskiego w Strzegomiu można się kontaktować:

Zachęcamy do skorzystania z tego ostatniego rozwiązania. Pod tym adresem mogą państwo dokonać płatności zobowiązań wobec gminy, a także skorzystać z interaktywnych formularzy.  A to wszystko bez wychodzenia z domu. Sprawy pilne załatwiane będą tylko po wcześniejszej  rejestracji „Umów  wizytę  w  urzędzie” poprzez kontakt telefoniczny oraz platformę  www.eurzad.strzegom.pl. Ponadto, jeśli zajdzie pilna  potrzeba  przyjścia  do Urzędu  Miejskiego  w  Strzegomiu, prosimy  o  załatwianie  spraw  samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości co  najmniej  jednego metra  pomiędzy pracownikiem a stroną – apelują urzędnicy.

Gmina Świdnica

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się dodatkowe środki ostrożności w Urzędzie Gminy Świdnica. Od 4 listopada 2020 roku wstrzymuje się możliwość osobistego załatwienia spraw w urzędzie.

W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu z urzędnikiem, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Wejście do Urzędu Gminy (boczne od parkingu) tylko w sprawach pilnych – przycisk na domofonie SEKRETARIAT. Przy wejściu obowiązkowa dezynfekcja dłoni, zasłaniamy nos i usta.

Interesanci zachęcani są do załatwiania spraw za pośrednictwem internetu, przez platformę ePUAP lub telefonicznie – 74 852 30 67, 74 852 12 26, 74 852-24-88, 74 852-02-74. Wykaz numerów telefonów dostępny jest na stronie urzędu.  W przypadku braku możliwości skorzystania z usług elektronicznych urzędnicy przypominają, że na zewnątrz budynku (przy wejściu bocznym do Urzędu od strony parkingu) znajduje się skrzynka podawcza, w której można zostawić dokumenty.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania urzędu dostępne są na stronie internetowej UG Świdnica.

Świebodzice

W trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urząd Miejski w Świebodzicach wprowadził ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów. – W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 2 listopada 2020 r. potwierdzanie profilu zaufanego odbywać się będzie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się z pracownikami UM pod nr tel.: 74 666 95 15, 74 666 95 55 – przekazano w komunikacie świebodzickiego urzędu.

Na parterze ratuszu ustawiona zostanie skrzynka podawcza na dokumenty. Z kolei w budynku przy ul. Żeromskiego 27 dokumenty należy składać w skrzynce ustawionej przed biurem podawczym. Ze względu na panującą sytuację związaną z epidemią COVID-19, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie do spraw pilnych oraz o przychodzenie bez osób towarzyszących. Wejście na teren budynków urzędowych, możliwe jest jedynie z zasłoniętym nosem i ustami oraz po dezynfekcji rąk. Ponadto prosimy o przychodzenie z własnymi długopisami – dodano.

Mieszkańcy miasta mogą załatwić sprawy:

Szczegółowe informacje i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej UM Świebodzice. Również tam przekazano informacje dotyczące funkcjonowania jednostek samorządowych – ZGK Świebodzice, Miejskiego Domu Kultury, OSiR Świebodzice, bibliotek, Miejskiego Ośrodka Zdrowia, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Senior+, ZWiK Świebodzice oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

Gmina Żarów

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzającym pracę zdalną w urzędach i jednostkach samorządowych opublikowanym w Dzienniku Ustaw, większość pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie od dnia 3 listopada 2020r. przechodzi na pracę zdalną do dnia 4 grudnia 2020 r.

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie jest zamknięty, ale z wszystkimi pracownikami można kontaktować się drogą telefoniczną pod nr tel. 74 30 67 333 (sekretariat) lub elektroniczną. Wykaz wszystkich e-mail do pracowników Urzędu Miejskiego dostępny jest na stronie internetowej UM Żarów.

W przypadku pilnej potrzeby, mieszkańcy, którzy będą wymagali bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem (np. m.in. potwierdzenie Profilu Zaufanego), będą obsługiwani w reżimie sanitarnym, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Wszystkie sprawy związane z meldunkami, dowodami osobistymi, ślubami i zgonami będą realizować pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy pozostają w pracy w Urzędzie Miejskim.

Wszystkie pilne sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną: [email protected] oraz za pośrednictwem platformy e-urząd. – Prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Żarowie telefonicznie: 74 30 64 333 (sekretariat) i 74 30 67 378 (Urząd Stanu Cywilnego). Nadal zamknięta jest również kasa, płatności prosimy dokonywać drogą elektroniczną – zaapelowano.

/opr. mn/