Strona główna Wydarzenia Świebodzice Świebodzice. Szykuje się duża podwyżka opłat za wywóz śmieci

Świebodzice. Szykuje się duża podwyżka opłat za wywóz śmieci

0

O ponad 35% mają wzrosnąć opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Świebodzicach. W najbliższy poniedziałek miejscy radni zajmą się projektem uchwały ustalającym nowe stawki za wywóz śmieci, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Aktualna stawka opłat za odpady selektywne obecnie wynosi 19,90 zł za jednego mieszkańca, a od przyszłego roku planowane jest, aby wynosiła 27,00 zł, co oznacza, że kwota zwiększy się o 7,10 zł. Z kolei kwota za odpady zbierane nieselektywne aktualnie wynosi 39,80 zł, od przyszłego roku w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów, opłata będzie wynosiła 54,00 zł. Kwota ta zwiększa się o 14,20 zł. Wzrost cen związany jest z kalkulacją kosztów funkcjonowania systemu – tłumaczą świebodziccy urzędnicy. Jak wskazują, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu, na które składają się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników na odpady, a także obsługa administracyjna tego systemu oraz koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”.

Przyjęcie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu zbilansowanie gminnego systemu i wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu opłaty za składowanie odpadów, wzrostu ceny zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, skokowych różnic w cenach paliw i energii oraz kosztu dostosowania instalacji do nowych przepisów. Wobec powyższego oraz z uwagi na wzrost kosztów przyjęcia do zagospodarowania poszczególnych frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, odpadów zmieszanych, bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych, zmiana ceny jest nieunikniona – stwierdzili przedstawiciele ratusza w wydanym komunikacie.

Pragniemy również zauważyć, że celem zbilansowania systemu gospodarki odpadami gminy sąsiednie dokonały już podwyżek stawki za odbiór odpadów komunalnych z początkiem roku 2020. Propozycja wprowadzenia podwyżki w ostatnim możliwym terminie nie powinna być odbierana jako brak zrozumienia dla aktualnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców naszej gminy. Ponadto informujemy, że zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej proces zagospodarowania odpadami musi się bilansować – dodają.

Decyzja w sprawie podwyżki opłat zostanie podjęta podczas sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach, która została zwołana na 30 listopada.

/UM Świebodzice, opr. mn/

Poprzedni artykułWyśpiewali nagrody on-line. Przegląd Piosenki „Na szlaku” [VIDEO]
Następny artykuł500-letni Śmiałek przeszedł pielęgnację