Strona główna Wydarzenia Świdnica 360 lat temu siadali na nich mieszkańcy Świdnicy

360 lat temu siadali na nich mieszkańcy Świdnicy

0

– Te sprzęty są szczególnie cenne, przetrwały z pierwszego wyposażenia kościoła – mówi Ryszard Wójtowicz o ławkach, na których widnieje data 1659, czyli zaledwie trzy lata po tym, jak odprawiono pierwsze nabożeństwa w Kościele Pokoju w Świdnicy. Ławki, które stoją w kilku miejscach, wyszły spod ręki jeleniogórskiego mistrza Pankratiusa Wernera. Trwa przywracanie cennego wyposażenia świątyni do pierwotnego stanu.

Werner wykonał nie tylko pierwszy zestaw ławek, jest również autorem chrzcielnicy ufundowanej w 1654 r. i uzupełnionej, po przeniesieniu z Bożej Szopki do kościoła, o cynową misę w roku 1661. Większość z ławek została wymieniona ok. 1902 r. Najstarsze z tych, które zachowały się, często są w krytycznym stanie: zawilgocone, uszkodzone przez owady i grzyby, niektóre niemal rozpadają się. W ramach projektu POiŚ, który trwa do marca 2021, konserwatorzy próbują ocalić 138 ławek, głównie w północnej i zachodniej oraz południowo-zachodniej części kościoła. Co najmniej setka pochodzi z XVII w., reszta z pierwszej połowy XVIII w., renowacja dotyczy także sześciu XVII-wiecznych przedpiersi.

– Staramy się nie zatracić ducha historii i zachować jak najwięcej z oryginalnej materii – dodaje konserwator, podkreślając, że wszystkie prace są obecnie prowadzone w reżimie sanitarnym. W Kościele Pokoju jest ok. 355 ławek: ok. 275 pochodzących z XVII/XVIII w. oraz 80 ławek wykonanych na początku XX w. Do tego dochodzą liczne szczątki ławek, których konserwatorzy nie są w stanie przyporządkować jako całe meble. Zachowane ławki, stołki i krzesła są wyjątkowym zbiorem, ze względu na ich różnorodność i ilość, która od połowy XVII w. rosła wraz z powiększającą się wspólnotą ewangelicką. Były przypisane do wyznaczonych miejsc i przekazywane testamentem.

Do zakonserwowania wciąż pozostaje ok.135 ławek.

 

/Pełna informacja na stronie kosciolpokoju.pl/
Zdjęcia ze strony kosciolpokoju.pl