Strona główna Polityka Zmiany w budżecie i przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sesja świdnickiej...

Zmiany w budżecie i przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sesja świdnickiej rady w trybie zdalnym

0

Przyjęciem programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, zmianami w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej zajmą się w piątek świdniccy radni. XXII sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie zdalnym.

W związku ze stale pogarszającym się stanem epidemicznym związanym z COVID-19 informuję, że najbliższa Sesja Rady Miejskiej w Świdnicy odbędzie się w trybie zdalnym – informował wcześniej za pośrednictwem mediów społecznościowych Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej. XXII sesja rozpocznie się w piątek, 30 października o godz. 10.00. Podczas obrad radni zajmą się w sumie trzema projektami uchwał. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej.
  3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
  4. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
  5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych.
  6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Świdnicy.
  7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 25.09.2020 r.
  8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  10. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXII sesji Rady Miejskiej:

XXII/1. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2021 rok”,

XXII/2. w sprawie zmiany budżetu,

XXII/3. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/opr. mn/