Strona główna Polityka Zbliża się sesja Rady Powiatu. Samorządowcy zajmą się przyjęciem strategii rozwoju powiatu

Zbliża się sesja Rady Powiatu. Samorządowcy zajmą się przyjęciem strategii rozwoju powiatu

0

W środę, 7 października o godzinie 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy rozpocznie się XIX sesja Rady Powiatu Świdnickiego.

Obrady rady będzie można śledzić za pośrednictwem internetowej relacji udostępnionej na stronie starostwa powiatowego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do XVIII protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świdnickiego;
d) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego w perspektywie do 2030 roku;
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Informacje dla radnych.
11. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/opr. mn/