Strona główna Artykuł sponsorowany Przestrzeń miejska przyjazna seniorom

Przestrzeń miejska przyjazna seniorom

0

Od kilku lat obserwujemy w Polsce podobny trend demograficzny- rok roczne zmniejszanie się ilości urodzeń powoduje, że Polska staje się społeczeństwem starzejącym się. Model zaludnienia w którym brak wzrostowej tendencji urodzeń  przy jednoczesnym wydłużeniu się okresu życia skutkuje koniecznością tworzenia coraz to większej ilości miejsc przyjaznych seniorom i dostosowaniu organizacji miasta do ich potrzeb. Pomaga w tym między innymi zwiększanie miejsc do wypoczynku w postaci ławek miejskich. 

 Jak aktywizować seniora?
Warto zadbać o to, by starsza osoba nie spędziła jesieni swojego życia na powtarzalnych czynnościach w domu lub co gorsza – w samotności. Seniorów należy aktywizować, zapewniając im dostęp do zajęć dostosowanych do ich trybu życia, wieku oraz możliwości fizycznych. O rozrywki w postaci chociażby zajęć artystycznych (malowanie, haftowanie, szydełkowanie czy wyplatanie z wikliny), zajęć mających na celu wzmocnienie sprawności umysłowej (krzyżówki, gry planszowe, czytanie), prostej ławki miejskiej czy aktywności fizycznej – dba najczęściej gmina właściwa dla miejsca zamieszkania osoby starszej. Często w przylegających do niej miejskich ośrodków kultury odnaleźć można bogatą ofertę, w tym naukę obsługi komputera dla najstarszych i wprowadzenie ich w świat nowoczesnych technologii. Na tym nie kończą się propozycje aktywności dla babć i dziadków. Dla starszego pokolenia wskazane są także aerobik, regularne pływanie czy uprawianie innych sportów wodnych, które odciążają stawy. Poprawą jakości życia seniorów zajmują się również tak zwane „Uniwersytety trzeciego wieku”, czyli dydaktyczne placówki czerpiące garściami z doświadczenia i mądrości starszych pokoleń.

Rola miasta w aktywizacji starszego pokolenia
Powinnością gminy jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do przestrzeni publicznej w równym stopniu. Osoby starsze i niepełnosprawne nie są tutaj wyjątkiem. Każdy ma prawo do korzystania z miejskich placów i innych miejsc publicznych w sposób całkowicie niezależny. Seniorzy jednak w obawie przed trudnościami i barierami komunikacyjnymi najczęściej rezygnują i nie decydują się na wyjście z domu i podjęcie aktywności. Tutaj ogromną rolę odgrywają urzędnicy-by zapewnić integrację lokalnej społeczności należy uczynić miejsca publiczne przyjaznymi i łatwo dostępnymi również dla osób, które na co dzień miewają trudności w poruszaniu się. Pomagają w tym takie ułatwienia jak niższe krawężniki, które nie będą nastręczały trudności w spacerowaniu, podjazdy dla wózków inwalidzkich, które są sporym ułatwieniem również dla balkoników rehabilitacyjnych. Miasto przyjazne seniorom to również miasto z większą ilością zielonych miejsc i skwerów z wieloma dostępnymi, niskimi  i solidnymi ławkami miejskimi. Ławki miejskie oraz meble miejskie dla seniorów powinny być osłonięte zadaszeniem, które uchroni ich przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi- deszczem czy wysokim promieniowaniem słonecznym. Warto pamiętać o konsekwentnym zwiększaniu liczby ławek miejskich w gminie, by nie wykluczać żadnej ze społeczności.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułRzeka zerwała kładkę między Wiśniową a Niegoszowem. O jej remont mieszkańcy apelowali od lat
Następny artykułCo grają w kinie? [REPERTUAR CINEMA3D]