Strona główna Wydarzenia Żarów Ponad milion złotych długów lokatorskich. Gmina zaostrza kurs

Ponad milion złotych długów lokatorskich. Gmina zaostrza kurs

0

Ponad 140 najemców, którzy zajmują mieszkania komunalne stanowiące własność gminy Żarów, zalega z płatnościami z tytułu czynszu najmu. W chwili obecnej zaległości te sięgają kwoty 1 221 120 złotych. Do tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć odsetki za zaległości, które wynoszą 712 981 złotych. Gmina postanowiła zaostrzyć politykę wobec dłużników.

Fot. ze strony um.zarow.pl

Możliwości spłaty zaległości przez mieszkańców jest bardzo dużo. Gmina oferuje lokatorom możliwość uregulowania należności w ratach poprzez zawarcie ugody bądź odpracowania zaległości w formie świadczeń rzeczowych. W pierwszym półroczu 2020r. z tej formy pomocy skorzystały zaledwie 4 osoby, odpracowując swoje zobowiązania finansowe na łączną kwotę 1.942,50 złotych. Aktualnie również 4 osoby kontynuują prace na rzecz gminy Żarów w ramach spłaty swojego zadłużenia. Mieszkańcy, którzy są w najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą skorzystać z dodatku mieszkaniowego. Gmina występuje również do najemców z propozycją zamiany lokalu mieszkalnego na mniejszy. Głównie, propozycja ta kierowana jest do osób, które zajmują samodzielne mieszkania o zbyt dużym metrażu w stosunku do swoich potrzeb. Kolejnym krokiem, choć najbardziej drastycznym, jest sukcesywne wykonywanie wyroków eksmisyjnych. Mieszkańcy, którzy nie płacą na bieżąco czynszów za zajmowane lokale, rzadko z tych możliwości korzystają.

Ściąganie należności czynszowych to konieczność. Środki finansowe potrzebne są na bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych. Dlatego dłużnicy będą musieli liczyć się z konsekwencjami. Od teraz gmina będzie zawierać z zadłużonymi mieszkańcami tylko jedną ugodę. Jeżeli dłużnik w dalszym ciągu nie będzie regulował swoich należności, sprawa będzie kierowana na drogę sądową.

– Pomimo prowadzonych intensywnych działań w tym zakresie, należności gminy z tytułu czynszu najmu lokatorów, wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Pojawią się kolejni mieszkańcy, którzy mają problem z utrzymaniem lokalu i ze spłatą zaległości z tytułu czynszu i opłat za media w związku z najmem lokalu. Spora grupa najemców to osoby, które twierdzą, że nigdzie nie pracują, a głównym źródłem ich utrzymania są świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej. Każdy z nas może mieć problemy finansowe, rozumiemy to, dlatego oferujemy mieszkańcom wiele możliwości spłaty zadłużenia. Niestety niewielu chce z tej formy pomocy skorzystać – mówi Stanisława Jabłońska z Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Długi lokatorów z tytułu niepłacenia czynszu najmu systematycznie rosną. A powody dla których lokatorzy nie płacą, są różne. Głównie są to problemy finansowe, brak środków na bieżące opłaty i spłatę zadłużenia albo zły stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy. Być może jest to także nawyk niepłacenia i poczucie, że nie ma w tym przypadku żadnych konsekwencji.

Magdalena Pawlik, UG Żarów
opr. red.

Poprzedni artykułKoronawirus w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. Magistrat ograniczy funkcjonowanie
Następny artykułOcalił pamięć o mieszkańcach swojej wsi, poległych 100 lat temu