Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Świdnica

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Świdnica

0

Kolejny urząd w powiecie świdnickim wprowadza ograniczenia w związku z rosnącym zagrożeniem pandemicznym.

Specjalny komunikat wydała Gmina Świdnica:

W związku z kolejnymi obostrzeniami w zakresie COVID-19 zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum. Uprzejmie prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną, poprzez platformę E-PUAP, a wszelkie pytania o kierowanie na adres poczty elektronicznej[email protected]

Z dniem 20 października do odwołania wprowadzamy ograniczenia dotyczące poruszania się po budynku Urzędu Gminy wprowadzając I i II STREFĘ OBSŁUGI KLIENTA. Tym samym wprowadzony zostaje zakaz wejścia na I i II piętro urzędu.

I STREFA – WEJŚCIE BOCZNE DO URZĘDU GMINY OD STRONY PARKINGU

Obsługa w zakresie:

 • pomocy społecznej – pokój 110 oraz świadczeń: rodzinnych alimentacyjnych, i wychowawczych           – pokój 111,
 • świadczenia usług komunalnych – pokój 114,
 • ochrony środowiska, w tym m.in. gospodarki odpadami, rozliczeń dotacji na wymianę pieców, decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, decyzji środowiskowych – pokój 114,
 • obsługi sołectw – pokój 114,
 • obsługi kasowej – pokój 115.

II STREFA – SALA OBSŁUGI KLIENTA – WEJŚCIE GŁÓWNE DO URZĘDU GMINY OD
UL. GŁOWACKIEGO

Obsługa w zakresie:

 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • zamówień publicznych,
 • ewidencji działalności gospodarczej,
 •  mieszkań i infrastruktury technicznej
 •  podatków i opłat lokalnych.

Obsługa kasowa dla Klientów Urzędu Gminy prowadzona jest: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK 800 – 1500 WTOREK: 800-1630 PIĄTEK 800-1330 PRZERWA: 900-930 i 1200 – 1215
Zachęcamy do składania dokumentów drogą elektroniczną. Cały szereg usług można załatwić drogą mailową ([email protected])
lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.
Sprawy można wyjaśniać także telefonicznie
74 852 30 67, 74 852 12 26, 74 852-24-88, 852-02-74.

Wykaz numerów telefonów dostępny jest na stronie www.gmina.swidnica.pl zakładka KONTAKTY W przypadku braku możliwości skorzystania z usług elektronicznych informujemy, że na zewnątrz budynku (przy wejściu bocznym do Urzędu od strony parkingu) znajduje się skrzynka podawcza,w której można zostawić dokumenty.

Przypominamy, że wizyty w urzędzie odbywają się przy zachowaniu środków ostrożności:

 • obowiązkowo zasłaniamy nos i usta w budynku urzędu,
 • obowiązkowo przed wejściem dezynfekujemy dłonie,
 • płyny do dezynfekcji udostępniamy Państwu przed wejściem i na stanowiskach związanych z obsługą Klienta,
 • zachowujemy odpowiedni dystans społeczny,
 • obsługa Klienta na poszczególnych stanowiskach odbywa się pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Świdnica oraz Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica udzielają informacji wyłącznie telefonicznie w każdy wtorek w godz. 10.00-13.00 lub drogą mailowa [email protected]

Sekretariat Wójta Gminy 74 852 30 67, 74 852 12 26, 74 852-24-88, 852-02-74 wew. 200
Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica – tel. 604 516 453

Obsługa w zakresie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji jak i Gminnego Zespołu Oświaty odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z urzędnikiem.

Mieszkańców prosimy o załatwianie wyłącznie niezbędnych spraw.