Strona główna 112 Nowi funkcjonariusze w świdnickim areszcie

Nowi funkcjonariusze w świdnickim areszcie

1

Na początku października 2020 roku do służby w Areszcie Śledczym w Świdnicy przystąpiło 2 nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Przed przystąpieniem do służby funkcjonariusze, w obecności kierownictwa jednostki, zgodnie z rotą uroczyście ślubowali m.in. rzetelnie wykonywać powierzone zadania funkcjonariusza Służby Więziennej, przestrzegając przy tym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa. Natomiast po złożonym ślubowaniu ppłk Bartłomiej Lenartowicz, dyrektor świdnickiego aresztu, pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji oraz wyraził nadzieję, że złożone ślubowanie stanie się dla nich symbolem najwyższych wartości, a jednocześnie zobowiązaniem do wytrwałej służby dla dobra ojczyzny – relacjonuje kpt. Bartłomiej Perlak, rzecznik Aresztu Śledczego w Świdnicy.

Funkcjonariusze zasilili szeregi najliczniejszego w jednostce działu ochrony, którego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa aresztu i jednocześnie ochrona społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw. Jednak, aby przyjęci do służby funkcjonariusze w pełni mogli wykonywać swoje zadania muszą w pierwszej kolejności odbyć szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przeszkoleni m.in. z zasad użycia broni palnej i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Ponadto pierwsze dwa lata będą dla nich służbą przygotowawczą, podczas której będą musieli wykazać przydatność do pełnienia obowiązków w Służbie Więziennej – dodaje Perlak.

/Areszt Śledczy w Świdnicy, opr. mn/