Strona główna Polityka O sytuacji ekonomiczno-finansowej świdnickiego „Latawca” i zmianach w budżecie. Zbliża się sesja...

O sytuacji ekonomiczno-finansowej świdnickiego „Latawca” i zmianach w budżecie. Zbliża się sesja Rady Powiatu

0

W środę, 26 sierpnia o godzinie 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy rozpocznie się XVIII sesja Rady Powiatu Świdnickiego.

Obrady rady będzie można śledzić za pośrednictwem internetowej relacji udostępnionej na stronie starostwa powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Zgłoszenie uwag do XVII protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
  d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świdnickiego;
  f) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 289/3 o powierzchni 0,0356 ha, położonej w Czernicy, gmina Dobromierz, obręb 021903_2.0003, Czernica, AM – 1, stanowiącej własność Powiatu Świdnickiego, na rzecz Gminy Dobromierz, z przeznaczeniem na parking dla potrzeb mieszkańców;
  g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie oraz budynków gminy Dobromierz położonych w Jaskulinie”;
  h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świebodzice z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia w Świebodzicach”;
  i) w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2020r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu;
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Świdnicy, ustalenia składów osobowych i wyboru ich przewodniczących.

 9. Wnioski i oświadczenia.
 10. Informacje dla radnych.
 11. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/opr. mn/