Strona główna Temat dnia Nowy prezes w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Nowy prezes w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

7

Po niespełna roku pracę na stanowisku prezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zakończył Piotr Sosiński. Jego miejsce zajął Artur Siennicki.

Z lewej Artur Siennicki, z prawej Piotr Sosiński

Piotr Sosiński, działacz Prawa i Sprawiedliwości, w lipcu 2019 roku zastąpił na stanowisku prezesa WSSE Macieja Badorę, który objął mandat w sejmie po Annie Zalewskiej. Kadencja prezesa trwa 3 lata, Sosiński piastował stanowisko w ostatnim roku.

Jak informuje WSSE Invest-Park, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 23 lipca 2020 r., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała Pana Artura Siennickiego na stanowisko Prezesa Zarządu IX kadencji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.rtur Siennicki ukończył Akademię Controllingu w Poznaniu na kierunku Nowoczesny Controlling i Controlling Inwestycji, a także studia Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i studia menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada certyfikat z Kaizen Basics. Odbył szkolenie z zakresu filozofii Lean Managment zgodnie z programem studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Odbył szereg kursów specjalistycznych z negocjacji, zarządzania i finansów m.in. w zakresie obsługi inwestora, finansów w projekcie, kierowania i budowania efektywnego zespołu z elementami coachingu oraz rozwiązywania konfliktów. Posiada certyfikat z Zarządzania Projektami w oparciu o Project Management Institute, Utrzymania relacji z inwestorami w różnych warunkach rynkowych oraz Zarządzania zmianą w kontekście inteligencji emocjonalnej EQ. Uczestniczył w międzynarodowych szkoleniach firmowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Wiceprezesami strefy pozostają Kamil Zieliński i Krzysztof Drynda.

/opr. red./