Strona główna Temat dnia Ruszył nabór wniosków na dopłaty do wymiany ogrzewania

Ruszył nabór wniosków na dopłaty do wymiany ogrzewania

0

Do co najmniej 30 września 2020 potrwa nabór wniosków o udzielenie grantów w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. O wyborze wniosków do dofinansowania nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wzory dokumentów o udzielenie grantu wraz z dołączoną do nich instrukcją wypełniania dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu pod adresem www.wymianakotlow.pl. Wypełniony jeden egzemplarz wniosku w wersji papierowej w zamkniętej kopercie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica) w pokoju 1a lub wysłać pocztą do 30 września br. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie.

Po zakończeniu naboru wniosków o udzielenie grantów dokonana zostanie ich ocena. Potrwa to około 4 miesięcy. Przypominamy, że samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia, w tym najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl, w związku z czym zachęcamy do śledzenia na bieżąco zamieszczanych tam publikacji.

Ponadto w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w pokoju 317 (III piętro) utworzono punkt informacyjny, gdzie można uzyskać informacje dotyczące naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Pytania można również kierować drogą mailową na adres: [email protected] lub telefonicznie: 74/ 856 28 80.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie min. 637 sztuk źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 14,34 ton oraz PM 2,5 w wysokości 11,13 ton. Ponadto przeciwdziałać to będzie zmianom  klimatu, dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 2 810 ton równoważnika CO2.

Możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Przewiduje się, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w  wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie).

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Wartość projektu to 24 212 601,37 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 -16 840 999,95 zł.

/Komunikat Urzędu Miejskiego w Świdnicy/