Strona główna Polityka Głosowanie nad absolutorium i dyskusja w sprawie raportu o stanie gminy Świdnica...

Głosowanie nad absolutorium i dyskusja w sprawie raportu o stanie gminy Świdnica już w czwartek

0

Na 25 czerwca zwołana została sesja absolutoryjna Rady Gminy Świdnica. Samorządowcy będą debatować nad raportem o stanie gminy w minionym roku, a także podejmą decyzję w sprawie udzielenia wójt Teresie Mazurek absolutorium oraz wotum zaufania.

Posiedzenie rozpocznie się 25 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica. Relację z obrad będzie można śledzić za pośrednictwem internetowej transmisji udostępnionej na stronie urzędu. Raport podsumowujący działalność samorządu w 2019 roku dostępny jest z kolei na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Świdnica.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji – XXI, XXII, XXIII i XXIV.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Raport o stanie Gminy Świdnica:
a) debata nad raportem,
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 roku:
a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2019 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2019 rok,
c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2019 rok przez Komisję Rewizyjną,
d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok przez Komisję Rewizyjną,
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;
2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2019 rok;
3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
4) w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica;
5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
6) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
8. Zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy Świdnica.

/UG Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułMZN pomaga niepełnosprawnemu: Zamiast remontować podwórze, każe zabrać kubły na śmieci
Następny artykułWybory w niedzielę. Ostatnie dni na oddanie głosu w sondzie