Strona główna Wydarzenia Strzegom Jaka pomoc dla przedsiębiorców w Strzegomiu?

Jaka pomoc dla przedsiębiorców w Strzegomiu?

0

Odstąpienie od pobierania czynszów za lokale użytkowe, rezygnacja z opłaty prolongacyjnej i przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości – to propozycje pomocy burmistrza Strzegomia dla przedsiębiorców. Uchwały będą głosowane 29 kwietnia  podczas sesji rady Miejskiej w Strzegomiu.

Burmistrz Strzegomia, mając na względzie z jednej strony widmo zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców funkcjonujących na obszarze gminy, a co za tym idzie także utratę miejsc pracy, z drugiej zaś możliwości, jakie dają mu obowiązujące przepisy, proponuje rozwiązania, które w pewnym stopniu pomogą zniwelować niekorzystne skutki pandemii dotykające dziś przedsiębiorców, a w konsekwencji także mieszkańców. W obecnej sytuacji kluczową rolę odgrywają przepisy stanowione przez państwo, gdyż bez adekwatnej i rzeczywistej pomocy ze strony państwa, nie poradzą sobie ani samorządy, ani przedsiębiorcy, a tym bardziej mieszkańcy – czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Oferowane wsparcie polegać będzie na podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu następujących uchwał:

  1. Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej, polegająca na odstąpieniu od naliczania tej opłaty w przypadku rozkładania na raty i odraczania podatków lokalnych.
  2. Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. Przedłużenie nastąpi do 30 września 2020 r. podatków za miesiące maj i czerwiec 2020 r. O pomoc wynikającą z tej uchwały będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Zwolnienie nastąpi na wniosek przedsiębiorcy, który stanowi załącznik do uchwały.

    3. Uchwała w sprawie wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania, obniżeniu, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu dzierżawnego od nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oddanych na cele inne niż rolne, stanowiących własność gminy Strzegom, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. O pomoc z tej uchwały będą mogli ubiegać się najemcy lokali użytkowych oraz dzierżawcy gruntów, którzy wykorzystują w/w w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zastosowane w uchwale ulgi pozwalają przedsiębiorcom o ubieganie się o odstąpienie od pobierania czynszu, obniżenie czynszu, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty czynszu. Zwolnienie nastąpi na wniosek przedsiębiorcy, który stanowi załącznik do uchwały.

    Wymienione wyżej projekty uchwał będą tematem najbliższej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbędzie się 29 kwietnia br. i niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Miejską, zostaną one opublikowane na stronie strzegom.pl w zakładce BIP.

Informuję, że dotychczas stosowane ulgi w spłacie podatków w formie: rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności oraz umorzenia zaległości podatkowych odbywać się będą w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Ordynacja podatkowa – na wniosek osób zainteresowanych. Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany w oparciu o komplet załączonych do wniosku dokumentów. Jako burmistrz Strzegomia ze swojej strony deklaruję maksymalne przyspieszenie procedur i ograniczenie do minimum zgromadzenia niezbędnej dokumentacji w sprawie złożonych wniosków – informuje Zbigniew Suchyta.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących składania wniosków w zakresie podatków, prosimy o kontakt z Wydziałem Podatkowym, który w obecnej sytuacji może odbywać się wyłącznie drogą telefoniczną (tel. 74/8560-509, 74/8560-510, 74/8560-539); wniosków w zakresie ulg z tytułu najmu lokali użytkowych lub czynszu dzierżawnego od nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oddanych na cel inne niż rolne, prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego wyłącznie drogą telefoniczną (tel.74/ 8560- 542, 74/ 8560-541 – zachęcają urzędnicy.

/opr. red./

Poprzedni artykułPrzedszkolaki dziękują pracownikom służby zdrowia
Następny artykułPo dramacie w Głuszycy będzie kontrola działalności świdnickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt