Strona główna Wydarzenia Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w czasie zimowej przerwy świątecznej

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w czasie zimowej przerwy świątecznej

0

Czy dyrektor powinien zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w czasie trwania świątecznej przerwy zimowej dla uczniów szkoły podstawowej?

Czy dyrektor powinien zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w czasie trwania świątecznej przerwy zimowej dla uczniów szkoły podstawowej? Jeżeli tak, to czy wszyscy nauczyciele powinni być w pracy i w jakim wymiarze godzin? (tygodniowy wymiar pracy nauczyciela to 40 godzin). Czy dyżury mogą pełnić tylko wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele ? (i w jakim wymiarze).

Odpowiedź:
W pierwszej kolejności zauważmy, że przerwa świąteczna to okres wolny od zajęć (§ 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.). W czasie tych dni nie są realizowane zajęcia, niemniej jednak nie są to dni wolne od pracy (żaden przepis nie nadaje im bowiem statusu dni wolnych od pracy) i dyrektor może żądać od nauczycieli pozostawania w gotowości do pracy. Tym bardziej że nauczyciele szkoły podstawowej korzystają z urlopów wypoczynkowych w okresie wakacji i ferii zimowych a nie w innym dowolnym okresie (art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Uzasadnienie:
Specyfika czasu pracy nauczyciela wiąże się z tym, że w zakresie zajęć realizowanych bezpośrednio z uczniami i wychowankami czas ten podlega ewidencjonowaniu (art 42 ust. 2 pkt 1 i ust. 7a Karty Nauczyciela). W pozostałym zakresie jest to czas pracy o charakterze zadaniowym.

W okresie przedświątecznym, który jest czasem wolnym od zajęć a nie od pracy, dyrektor może zatem obligować nauczycieli do wykonywania zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 pkt 2-3 Karty Nauczyciela). Nie oznacza, to, że należy zmuszać wszystkich nauczycieli do obecności w szkole przez 8 godzin dziennie (przepisy nie przewidują zresztą takiej normy czasu pracy nauczycieli), ale za to dyrektor może nakazać nauczycielom wykonywać w tych dniach określone obowiązki służbowe.

Zapamiętaj!
Częstym rozwiązaniem jest rozpisywanie w tych dniach dyżurów dla poszczególnych nauczycieli. O ich rozdysponowaniu decyduje dyrektor, który ma w tym zakresie dużą swobodę i musi pamiętać jedynie o tygodniowej 40-godzinnej normie czasu pracy nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – art. 18, art. 42, art. 64,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) – § 3.

Michał Kowalski
portal Wychowawca z klasą

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułStudniówka Technikum Hotelarsko-Turystycznego w obiektywie [FOTO]
Następny artykułDzieci na lodzie, spalane płyty wiórowe i przejście zatarasowane przez „palaczy”. Interwencje straży miejskiej