Strona główna Polityka O podwyżce stawek za śmieci i nowym regulaminie dworca. Zbliża się sesja Rady...

O podwyżce stawek za śmieci i nowym regulaminie dworca. Zbliża się sesja Rady Miejskiej w Świdnicy

2

Wprowadzeniem zmian w budżecie miasta, przyjęciem regulaminu korzystania z dworca Świdnica Miasto, a także ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą zajmować się świdniccy radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej.

XVI sesja rozpocznie się w piątek, 28 lutego o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Podczas obrad radni zajmą się także m.in. uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe, czy też dokonaniem zmiany w składach komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji, do których dołączyć ma radny Józef Cygan.

W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców. Internetową relację z posiedzenia Rady Miejskiej będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja nt. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Świdnica.
 6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 31.01.2020 r.
 8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 10. Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej:

 • XVI/1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe,
 • XVI/2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Świdnickiemu,
 • XVI/3. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego,
 • XVI/4. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Świdnicy,
 • XVI/5. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy,
 • XVI/6. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Dworca Kolejowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy,
 • XVI/7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • XVI/8. w sprawie zmiany w budżecie,
 • XVI/9. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułFirma ogołocona z narzędzi. Może ktoś widział złodzieja?
Następny artykułStrażacy nie dopuścili do wybuchu