Strona główna Wydarzenia Dolny Śląsk pod znakiem Pożyczki Rozwojowej

Dolny Śląsk pod znakiem Pożyczki Rozwojowej

0

Ponad 35 mln złotych Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje na terenie województwa dolnośląskiego w ramach unijnej Pożyczki Rozwojowej. Program wspiera wprowadzenie nowych produktów i procesów oraz usług, rozbudowę przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, czy nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu jej oferty.

Rozmowa z Robertem Jagłą, Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Czym jest Pożyczka Rozwojowa dla dolnośląskich przedsiębiorców?

Unijnym i niskooprocentowanym wsparciem. Pożyczki udzielane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.Projekt opiewa na kwotę ponad 35 mln zł, z czego aż 30 mln zł stanowi wkład z Unii Europejskiej, a 5 mln zł wkład własny FRW. Finansowanie udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – pomoc de minimis lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. Mamy również możliwość skorzystania z prawa opcji, czyli kolejnego dofinansowania dolnośląskich przedsiębiorców w wysokości 30 milionów złotych.

Jak wygląda oferta?
Przedsiębiorcy mają możliwość wsparcia nawet do 1 mln zł na stałym oprocentowaniu wynoszącym od 1,84% w skali roku. Maksymalny okres spłaty wynosi 7 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy. Celem finansowania będą przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne oraz innowacje w MŚP. W ramach finansowanej inwestycji możliwy jest zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych do wysokości 10%  środków wypłaconych. Możliwe jest także finansowanie kapitału obrotowego do wysokości 50% w przypadku pożyczki do 500.000,00 zł oraz 25% powyżej 500.000,00 zł. Jeden przedsiębiorca może ubiegać się o więcej niż jedną pożyczkę, a wydatki finansowane są w kwotach brutto. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oczywiście nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie pożyczki.

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?
W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje związane z wprowadzeniem przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców innowacyjnych produktów, procesów oraz usług. Rozwój i rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Nowością jest możliwość łączenia z finansowaniem z innego instrumentu finansowego lub z dotacji w ramach tego samego wydatku ponoszonego przez przedsiębiorcę, pod warunkiem, że suma wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie zasady unijne dotyczące pomocy państwa.

Do kiedy można składać wnioski?
FRW przyjmuje wnioski do czasu wyczerpania środków. Wskaźnik ich wykorzystania można monitorować na stronie internetowej www.frw.pl. Zaznaczam, że każdy wniosek pożyczkowy traktujemy bardzo indywidualnie, dlatego zachęcam do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów.Termin realizacji programu mija w  lipcu  2021 roku. Zapraszamy do kontaktu.

Dziękuję za rozmowę Anna Juszczak-Wątor

Więcej informacji na temat Pożyczki Rozwojowej: https://frw.pl/pozyczka-rozwojowa-rpo-dolny-slask-2014-2020/

Kontakt:
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel: +48 74 66 44 810
fax: +48 74 66 44 822
mail: [email protected]

www.frw.pl

/Reklama/

Poprzedni artykułZderzenie na trasie Świdnica-Strzegom
Następny artykułNowy dzielnicowy w gminie Świdnica