Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Ile pieniędzy na inwestycje w gminie Świdnica w 2020?

Ile pieniędzy na inwestycje w gminie Świdnica w 2020?

1

Radni Rady Gminy Świdnica przyjęli budżet gminy na 2020 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej zagłosowało 14 radnych (1 głos przeciw).

W roku 2020 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 96 753 319,67 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 6 780 253 zł, dochody bieżące w wysokości 89 973 066,67 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 w 2020 roku szacuje się wzrost dochodów o 10 750 856,08 zł, tj. o 12,4%.

Przewidywane zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego.

W budżecie gminy na 2020 r. kwota wydatków wynosi 101 724 801,67 zł i jest o 13,3% wyższa od przewidywanego wykonania za 2019 r., w tym wydatki bieżące stanowią 84 018 748,67 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 17 706 053 zł.

Ponad 17 milionów złotych zaplanowano na inwestycje.

W 2020 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 17 706 053 zł, co stanowi 17,4% planowanych wydatków budżetu gminy.

Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą drogową, mieszkaniową, oświatową, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie Gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa i Funduszu Dróg Samorządowych.

/UG Świdnica/

Poprzedni artykułPodwójny jubileusz w świdnickim sanepidzie [FOTO]
Następny artykułWybieramy meble do biura, czyli jak przygotować miejsce do pracy