Strona główna Polityka Budżet powiatu na 2020 z deficytem. Radni boją się o kolejne lata

Budżet powiatu na 2020 z deficytem. Radni boją się o kolejne lata

4

161 milionów 242 tysiące złotych po stronie dochodów i 167 milionów 107 tysięcy złotych po stronie wydatków. Budżet powiatu świdnickiego na przyszły rok zakłada ponad 5  milionowy deficyt. Większość radnych i starosta winę widzą po stronie drastycznie niewystarczającej subwencji oświatowej i zbyt małego udziału w podatkach.

Nawet w okresie, kiedy powiat realizował program naprawczy, budżet nie napawał mnie takim niepokojem jak obecny – podkreślał starosta Piotr Fedorowicz. Najwięcej środków pochłonie oświata. Wydatki zaplanowano na 85 milionów złotych, a subwencja wyniesie 75 milionów. – Subwencja wzrosła o 7,5 miliona, jednak przy podwójnych rocznikach w szkołach płace będą nas kosztowały o 12,5 miliona złotych więcej niż przed rokiem – mówił Zygmunt Worsa, wypowiadać się w imieniu klubu radnych „Wspólny Powiat”. Ryszard Chołko z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej dodał, że subwencja nie wystarczy na utrzymanie bieżące szkół, na opał, energię elektryczną. – Przez 17 lat powiat nie musiał dokładać do bieżącego utrzymania oświaty, aż do teraz – dodawał Zygmunt Worsa.

W 2019 budżet miał 7 milionów  złotych nadwyżki, teraz będzie ponad 5 milionów deficytu. Takiego pogorszenia finansów nie się wytłumaczyć subwencją – mówił w imieniu klubu radnych PiS Jacek Krzaczek. Wskazywał również na brak oszczędności ze strony starostwa, co spowodowało duży wzrost kosztów bieżącego utrzymania. Radni PiS chcą również, by zarząd powiatu przygotował program wspierający rozwój firm w powiecie, co ich zdaniem zwiększy dochody powiatu z tytułu udziału w podatkach.

Mimo deficytu powiat nie zamierza zaciągnąć żadnego kredytu. Od 2016 nie zaciągnięto żadnej pożyczki. W 2020 roku poziom zadłużenia powiatu ma spaść do 45 milionów złotych.

Niewiele środków zostało przeznaczonych na inwestycje. Większość pochłoną inwestycje drogowe. Zaplanowano 2,7 miliona złotych na dokończenie już rozpoczętych remontów dróg, została także utworzona rezerwa budżetowa w wysokości ponad 3 milionów na kolejne prace drogowe. Wszystkie inwestycje prowadzone są z udziałem dotacji rządowych z programu dofinansowania dróg samorządowych oraz przy wsparciu innych samorządów. Planowanych jest kilka drobniejszych inwestycji przede wszystkim w modernizacje i remonty placówek oświatowych oraz opiekuńczych.

Budżet na 2020 rok dla powiatu został przyjęty przy 16 głosach za i 9 wstrzymujących się.

/asz/