Strona główna Wydarzenia PIT-38 w usłudze Twój e-PIT

PIT-38 w usłudze Twój e-PIT

0

Deklarację PIT-38 rozlicza się od 15 lutego do 30 kwietnia, roku następującego po danym roku podatkowym, to znaczy, że rozliczenie za rok 2019 podatnicy będą przygotowywać już od lutego 2020. PIT-38 jest jedną z deklaracji, którą wypełnić można za pomocą systemu Twój e-PIT. Planowane uruchomienie ponowne usługi zakłada, że deklaracja będzie dostępna od 17 lutego 2020 roku (15 lutego 2020 wypada w weekend). Już teraz warto jednak poznać główne zasady dotyczące PIT-38 oraz PIT-38 w usłudze Twój e-PIT.

PIT-38 – informacje podstawowe dla podatników
PIT-38 jest roczną deklaracją podatkową o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty i służyć ma podatnikom, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody z odpowiednich źródeł, to jest:

 •  odpłatnego zbycia papierów wartościowych;
 • odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (czyli tak zwanej sprzedaży krótkiej);
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych (oraz realizacji praw z nich wynikających);
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach;
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni;
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach;
 • objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci, niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Identyfikator podatkowy w deklaracjach podatkowych
Składając zeznanie podatkowe, zarówno w formie tradycyjnej jak i w systemie elektronicznych deklaracji e-PIT, czy w usłudze Twój e-PIT, podatnik powinien znać podstawowe zasady dotyczące deklaracji podatkowych. Jedną z nich jest określenie prawidłowego identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP). W zasadniczej większości wypadków, numer PESEL będzie służył podatnikom, którzy rozliczają się „prywatnie”, czyli nie prowadzili działalności gospodarczej, nie byli zarejestrowani jako podatnicy VAT, nie byli płatnikami zarówno składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, jak i podatku na przykład z tytułu zatrudniania kogoś.

PIT-38 w deklaracji Twój e-PIT
Z założenia każda deklaracja, zarówno ta w formie papierowej jak i elektronicznej, w tym w systemie Twój e-PIT, winna zawierać te same katalogi danych i informacji oraz wymagać od podatników tego samego. W opracowaniu szczegółów rozliczenia PIT-38 dla usługi Twój e-PIT, podkreśla się jednak najważniejsze informacje, które najczęściej przydają się podatnikom. Podkreślając różne aspekty:

 • konieczność oznaczenia celu złożenia formularza;
 • przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych należy kwalifikować jako powstający w momencie przeniesienia własności papierów wartościowych na kupującego;
 • za przychód kwalifikuje się kwoty należne, nawet jeżeli faktycznie nie zostały otrzymane;
 • stawka podatku wynosi 19%;
 • możliwe jest zastosowanie innej stawki podatku, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dla osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, pod warunkiem, że podatnik posiada odpowiedni certyfikat rezydencji;
 • w zakresie straty z lat ubiegłych, podatnicy mają możliwość obliczenia zobowiązania podatkowego i odliczenia straty z lat ubiegłych, pod warunkiem że mieszczą się one w graniach czasowych oraz dotyczą wyłącznie strat z tytułu katalogu czynności dla PIT-38 odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz udziałów w spółkach.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułLKS nie składa broni i urywa punkty Unii
Następny artykułMarat nie przeżył. DIOZ zawiadamia prokuraturę