Strona główna Temat dnia Wiceburmistrz Świebodzic odwołany, koniec koalicji w Radzie Miejskiej

Wiceburmistrz Świebodzic odwołany, koniec koalicji w Radzie Miejskiej

2

Mariusz Szafraniec nie jest już wiceburmistrzem Świebodzic. – To koniec koalicji w naszej radzie – mówi wzburzony.

Zdjęcie fb Wspólne Świebodzice

Wieloletni radny po ostatnich wyborach samorządowych zrezygnował z mandatu i  objął funkcję wiceburmistrza. Burmistrz Paweł Ozga odwołał Szafrańca w miniony piątek, a powodem było łączenie pracy na stanowisku w samorządzie lokalnym z funkcją w radzie nadzorczej jednej z firm w Świebodzicach. Były już wiceburmistrz uważa, że Urząd Miejski nie sprawdził się, bowiem nie przekazał informacji, że jest to niedozwolone. Były wiceburmistrz z zasiadania w radzie nadzorczej zrezygnował w czerwcu tego roku.

Otrzymaliśmy informację o stwierdzonej nieprawidłowości – potwierdza Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. – O sytuacji powiadomiliśmy burmistrza Świebodzic. W tej sprawie nie doszło do żadnych zatrzymań, nikomu też nie postawiliśmy zarzutów – dodaje Brodowski.

Mariusz Szafraniec startował do wyborów z komitetu Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice, które po wygranej zawiązały koalicję ze stowarzyszeniem Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Jak mówi były wiceburmistrz, ze strony obecnego burmistrza zabrakło dobrej woli, by rozwiązać sytuację. – Decyzja o moim odwołaniu jest jednoznaczna z zerwaniem koalicji w Radzie Miejskiej – mówi Mariusz Szafraniec i zapowiada wydanie oświadczenia.

Z burmistrzem Pawłem Ozga nie udało się skontaktować.

Oświadczenie Mariusza Szafrańca:

Informuje, że z dniem 25 października 2019 r. zostałem odwołany przez Pawła Ozgę burmistrza Świebodzic z funkcji zastępcy burmistrza. Przyczyną odwołania była kolizja prawna wynikająca z art. 4 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, stanowiąca o zakazie równoczesnego pełnienia funkcji zastępcy burmistrza z funkcją członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego, co miało miejsce w moim przypadku w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 15 lipca 2019 roku.

Odnosząc się do zaistniałej sytuacji informuję, że nigdy nie ukrywałem faktu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, czego dowodem jest złożone przeze mnie oświadczenie majątkowe.

Obejmując funkcję zastępcy burmistrza nie zostałem poinformowany przez żadną instytucję publiczną, w tym przez Urząd Miejski w Świebodzicach o obowiązku rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej.

Udzielanie informacji o wymogach prawnych pełnienia funkcji publicznych powinno być standardem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Członkiem tejże rady nadzorczej byłem od 2003 roku i nie miało to nigdy żadnego związku z prowadzoną przeze mnie działalnością publiczną. Decyzję o rezygnacji z członka rady nadzorczej podjąłem natychmiast po uzyskaniu informacji o występującej kolizji prawnej.

Zgodnie z przywołaną ustawą, sankcją w takiej sytuacji jest odwołanie z funkcji publicznej, w tym przypadku pełnionej przeze mnie funkcji zastępcy burmistrza, co wyczerpuje zakres konsekwencji prawnych w tej sprawie.

W zaistniałej sytuacji, po odwołaniu mnie z pełnionej funkcji publicznej, które kasuje odpowiedzialność za opisaną wyżej kolizję prawną, obecnie nie ma żadnych przeszkód prawnych do pełnienia przeze mnie nadal funkcji zastępcy burmistrza Świebodzic, zgodnie z zawartym porozumieniem koalicyjnym.

Świebodzice dnia 28 października 2019-10-28
Mariusz Szafraniec

/asz, mn/

Poprzedni artykułDebata o parkach i zieleni w Świdnicy
Następny artykułStrażnicy miejscy na tropie mistrzów parkowania