Strona główna Wydarzenia Rozdzielność majątkowa w małżeństwie – kto skorzysta?

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie – kto skorzysta?

0

W momencie zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami automatycznie powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to więc, że niemal wszystkie zgromadzone odtąd środki finansowe i dobra majątkowe będą wspólne. Wspólność majątkową można jednak ograniczyć, a nawet całkowicie z niej zrezygnować wprowadzając tzw. rozdzielność majątkową. W jaki sposób to zrobić i kiedy może okazać się to korzystne?

Wspólność majątkowa – co obejmuje?
Decyzja o zawarciu małżeństwa powinna zostać poprzedzona dyskusją na temat relacji majątkowych pomiędzy małżonkami. Jeżeli nie zdecydują się oni, na ustalenie tego rodzaju kwestii zawczasu, to w chwili małżeństwa z mocy ustawy powstanie między nimi wspólność majątkowa. Małżeńska umowa majątkowa może jednak w każdej chwili zostać zmieniona, wymaga to wprowadzenia intercyzy. W tym miejscu warto wspomnieć, że wspólność majątkowa dotyczy przede wszystkim majątku nabytego w czasie trwania małżeństwa, niezależnie czy udział w nim mieli oboje małżonkowie czy tylko jeden z nich.

Co wchodzi w jego skład? Będą to m.in. pobrane wynagrodzenia za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej, środki zgromadzone na pracowniczym funduszu emerytalnym bądź rachunku otwartym, a także dochody z majątku wspólnego i osobistego. Więcej na ten temat przeczytamy na https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/agnieszka-kowalczyk/na-czym-polega-rozdzielnosc-majatkowa/id/177.

Rozdzielność majątkowa – na czym to polega?
Rozdzielność majątkowa oznacza, że małżonkowie dysponują dwoma oddzielnymi majątkami osobistymi. Nie oznacza to jednak, że nie mogą oni nabyć pewnych rzeczy wspólnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oboje zainwestowali np. w mieszkanie lub samochód, wówczas stosuje się tzw. współwłasność ułamkową (jeśli dwie osoby nabywają daną rzecz, to domniemywa się, że ich udziały wynoszą po 50%).

W jaki sposób wprowadza się rozdzielność majątkową? Najbardziej powszechny sposób to zawarcie intercyzy pomiędzy małżonkami. Rozdzielność majątkowa może zostać również wprowadzono przymusowo orzeczeniem sądu lub w razie orzeczenia separacji. W przypadku, gdy jeden z małżonków został ubezwłasnowolniony, rozdzielność majątkowa wchodzi w życie z mocy prawa. Co ważne, wniosek o wprowadzenie rozdzielności majątkowej, może złożyć także wierzyciel. Zdarza się bowiem, że to jedyny sposób na odzyskanie długu. Wierzyciel musi jednak udowodnić w sądzie, że podział majątku wspólnego jest niezbędny do odzyskania przez niego należnych mu pieniędzy.

O ile, rozdzielność można ustanowić w dowolnym momencie (także w czasie trwania małżeństwa, wówczas wspólny majątek zgromadzony do tej pory zmienia się we współwłasność ułamkową), o tyle nie działa ona wstecz.

Wady i zalety rozdzielności majątkowej
Na rozdzielność majątkową decydują się najczęściej małżonkowie w sytuacji, gdy jeden z partnerów prowadzi własną działalność gospodarczą. Wówczas nie zachodzi ryzyko, że ewentualne zadłużenia przejdą na współmałżonka. Fakt, że małżonkowie nie odpowiadają wzajemnie za swoje długi jest zresztą jedną z głównych zalet ustroju rozdzielności majątkowej. Rozdzielność może także chronić interesy jednego z małżonków, ma to miejsce w sytuacji, gdy jedna ze stron trwoni majątek np. wskutek uzależnienia.

Niestety, takie rozwiązanie ma także swoje wady. Strona, która w trakcie trwania małżeństwa nie wykonuje pracy zarobkowej, gdyż poświęca się utrzymaniu domu i wychowywaniu dzieci, może czuć się pokrzywdzona, gdy dojdzie do rozwodu. Wówczas otrzyma wyłącznie to, co sama zarobiła.

Wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej jeszcze przed ślubem jest stosunkowo proste. Wystarczy udać się do prawnika, który sporządzi intercyzę. W większości przypadków dzieje się to już na pierwszym spotkaniu. Nieco inaczej może to wyglądać w sytuacji, gdy dokument podpisywany zostaje po ślubie, a szczególnie wtedy, gdy jeden z małżonków żąda ustanowienia rozdzielności majątkowej w postępowaniu sądowym ze względu na niewłaściwe postępowanie drugiej strony. W tym przypadku rozdzielność powstaje z datą wskazaną w wyroku.

/Reklama/

Poprzedni artykułDwumiesięczna kotka czeka na dom
Następny artykułDeszcz nagród dla świdnickich mażoretek