Strona główna Polityka O polityce parkingowej i zagospodarowaniu Kraszowic. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

O polityce parkingowej i zagospodarowaniu Kraszowic. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

1

Wybór ławników, nadanie imienia dla ronda na Zarzeczu, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kraszowic, a także przyjęcie zmian w budżecie miasta – to część spraw, którymi świdniccy radni zajmą się podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej.

XI sesja rozpocznie się w piątek, 27 września o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Podczas obrad radni zajmą się także uchwaleniem zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida, a także powołaniem delegatów reprezentujących Gminę Miasto Świdnicę w Sudeckim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych. Przedstawiona zostanie także polityka parkingowa Świdnicy.

W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców. Internetową relację z posiedzenia Rady Miejskiej będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
 5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica – Kraszowice – (zał. nr 1, proj. XI/8).
 6. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023.
 7. „Polityka parkingowa Świdnicy”.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 23.08.2019 r.
 10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XI sesję Rady Miejskiej:

XI/1. zmiana uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy,

XI/2. zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w latach 2018-2020,

XI/3. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020 – 2023,

XI/4. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję 2020 – 2023,

XI/5. w sprawie nadania imienia dla ronda u zbiegu ulic Mikołaja Kopernika, Okrężnej i Przemysłowej w Świdnicy,

XI/6. w sprawie powołania delegatów reprezentujących Gminę Miasto Świdnicę w Sudeckim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy,

XI/7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłej trafostacji położonego przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy,

XI/8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica – Kraszowice,

XI/9. zmiana uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,

XI/10. w sprawie zmiany budżetu.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/