Strona główna Polityka O zagospodarowaniu Kraszowic i nowych patronach. Już dzisiaj sesja Rady Miejskiej

O zagospodarowaniu Kraszowic i nowych patronach. Już dzisiaj sesja Rady Miejskiej

1

Przyjęcie zmian w tzw. uchwale alkoholowej sprawie, przejęcie przez miasto ronda przy ulicy Ceglanej, a także wyrażenie zgody na podjęcie współpracy z miastami Kobuleti w Gruzji oraz Uchaud we Francji – to część spraw, którymi miejscy radni zajmą się podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej.

Sesja rozpocznie się w piątek, 23 sierpnia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Podczas obrad radni zajmą się także uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica – Kraszowice, nadaniem imienia Haliny Aszkiełowicz-Wojno Hali Sportowo-Widowiskowej przy ulicy Galla Anonima, czy też nadaniem nazwy rondu u zbiegu ulic Kopernika i Kliczkowskiej, które stałoby się rondem im. Powstańców Warszawy.

W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców. Internetową relację z posiedzenia Rady Miejskiej będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
  5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica – Kraszowice.
  6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
  7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 13.06.2019 r.
  8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  10. Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na X sesję Rady Miejskiej:

X/1. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
X/2. w sprawie współpracy Gminy Miasta Świdnica z Miastem Kobuleti w Gruzji,
X/3. w sprawie współpracy Gminy Miasta Świdnica z Miastem Uchaud we Francji,
X/4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica-Kraszowice,
X/5. w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową nr 35 w zakresie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie ronda w ciągu DK 35”,
X/6. w sprawie nadania imienia dla ronda u zbiegu ulic Kliczkowskiej i Mikołaja Kopernika w Świdnicy,
X/7. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świdnicy,
X/8. w sprawie nadania imienia Hali Sportowo-Widowiskowej w Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/