Strona główna Wydarzenia Świdnica Rusza program “opieki wytchnieniowej”

Rusza program “opieki wytchnieniowej”

1

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Dzięki niej zyskają czas dla siebie.

Program “Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ten cel wojewoda dolnośląski przekaże dla miasta Świdnicy środki w wysokości 116 352 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 144 000 zł. Program realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystającymi z innych form usług w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej.

Udział w programie jest nieodpłatny. Gmina przyznać może usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na wniosek członka rodziny lub opiekuna, wydając decyzję administracyjną. Przewidziano, iż udzielić będzie można maksymalnie do 240 godzin pomocy i jest to suma wsparcia dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną.

Wszyscy zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia zachęcani są do bezpośredniego kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Wałbrzyskiej 15, ul. Franciszkańskiej 7 i ul. Westerplatte 47.

/UM Świdnica, opr. mn/