Strona główna Wydarzenia Żarów Zmiana na stanowisku wiceburmistrza Żarowa

Zmiana na stanowisku wiceburmistrza Żarowa

0

Przemysław Sikora, dotychczasowy kierownik referatu rozwoju w Urzędzie Miejskim w Żarowie, zajął dzisiaj stanowisko wiceburmistrza. Dotychczasowy zastępca burmistrza został powołany na prezesa ZWiK.

Grzegorz Osiecki

Przemysław Sikora

 Grzegorz Osiecki w Urzędzie Miejskim w Żarowie pracował od 1 marca 2009 roku. Ma 44 lata, ukończył studia magisterskie na kierunku Gospodarka Nieruchomościami oraz studia podyplomowe Samorząd Terytorialny.

W Urzędzie Miejskim w Żarowie odpowiedzialny był za nadzorowanie inwestycji realizowanych na terenie gminy Żarów, zajmował się także sprawami związanymi z tematyką kanalizacyjną i przebudową wodociągów. Sprawował także nadzór nad realizacją inwestycji unijnych związanych z  budową kanalizacji w Wierzbnej oraz Bożanowie. Grzegorz Osiecki zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego prezesa ZWiK-u Waldemara Baranowskiego, który przechodzi na zasłużoną emeryturę.

/UM Żarów, opr. mn/