Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Seniorzy i dzieci z gminy Świdnica na wakacjach

Seniorzy i dzieci z gminy Świdnica na wakacjach

0

Jako pierwsi w tym roku wystartowali seniorzy, dla których pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali letni wypoczynek, w ramach siódmej edycji programu “Bądź swoim przyjacielem”.

Podczas tygodniowego pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie uczestnicy skorzystali z różnorodnego programu zajęć. Były spotkania z dietetykiem, pogadanki na temat zdrowego stylu życia i odżywiania, zajęcia z pierwszej pomocy, zajęcia sportowe, zajęcia muzyczne, warsztaty kosmetyczne, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty teatralne, wspólne wyjazdy, wycieczki, spacery po okolicy,  pożegnalne ognisko.  Uzupełnieniem całego pobytu były także długie, wieczorne rozmowy na temat codziennych problemów, pokonywania własnych słabości i wzmacniania poczucia własnej wartości, które zyskały już własną nazwę – “pogaduchy do poduchy”.

Jak podkreślali sami uczestnicy każdy dzień pobytu niósł za sobą nowe wyzwania, odkrywał w nas nowe umiejętności oraz przypominał te już zapomniane, co pozwalało nam przywołać dawne wspomnienia, zabawy i pasje. Z tygodniowego  pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie skorzystało w tym roku 27 seniorów z 14 miejscowości. Na tegoroczny wypoczynek seniorów w Lubachowie GOPS przeznaczył ponad 20 tys. złotych.

W lipcu wystartuje kolejny projekt dedykowany mieszkańcom gminy Świdnica w wieku 60+. W ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020 władze gminy pozyskały ponad 124 tys. zł. m.in. na uruchomienie Klubu Seniora w Bystrzycy Dolnej. W ofercie  dla seniorów zostały zaplanowane między innymi: zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności taneczno-ruchowej i sportowo-rekreacyjnej oraz aktywizacji społecznej. Oferta uwzględnia również wyjścia do obiektów kulturalnych, sportowych, rozrywkowych. – Mamy nadzieję, że dzięki projektowi nasi seniorzy zyskają nową przyjazną dla siebie przestrzeń do spotkań i integracji – podkreśla wójt gminy Teresa Mazurek. Siedzibą Klubu będą zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia na I piętrze budynku po byłej placówce oświatowej. W budynku, na parterze od września 2018 r. funkcjonuje już Publiczne Przedszkole w Bystrzycy Dolnej.

27 dzieci z gminy Świdnica rozpoczęło dzisiaj wakacje w Niesulicach. Od 28 czerwca do 12 lipca mieszkańcy gminy wypoczywać będą  na obozie żeglarskim i konnym.

Uczestnicy w wieku od 10 do 16 lat wypoczywają w bazie obozowej Świdnickiego Hufca ZHP w Niesulicach, nad jeziorem Niesłysz na Pojezierzu Lubuskim.  W tym roku dla naszych dzieci przygotowaliśmy obóz rekreacyjny pod hasłem “STREFA PRZYGODY”, z programem profilaktyki zdrowotnej oraz elementami żeglarstwa i jazdy konnej. Nasza propozycja obejmuje 12 miejsc na obóz konny oraz 15 miejsc na obóz żeglarski. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia gier zespołowych oraz wielu indywidualnych dyscyplin sportowych – podkreśla Dorota Waliszak, p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

/UG Świdnica/