Strona główna Sport Siatkówka Szukają nowych osób do pracy w Zarządzie MKS-u Polonia Świdnica

Szukają nowych osób do pracy w Zarządzie MKS-u Polonia Świdnica

0

Miejski Klub Siatkówki Polonia Świdnica pragnie poinformować, że poszukuje osób, które chciałyby społecznie zaangażować się w sprawne funkcjonowanie klubu z jakże bogatą sportową tradycją. Na 8 maja zaplanowano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, a 10 maja odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Więcej szczegółów w dalszej części artykułu. 

Pierwotnie Walne Zebranie planowane było na najbliższy piątek, 12 kwietnia – godz. 19.00, hala na Zawiszowie. W tym czasie odbędzie się jednak wstępne spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi współpracą osobami, a Walne Zebrania zaplanowano na termin majowy. 

 

Ogłoszenia klubowe:

Zarząd Miejskiego Klubu Siatkówki POLONIA Świdnica zaprasza na:
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE wszystkich członków Stowarzyszenia.

Na podstawie &19 pkt 1 Statutu MKS POLONIA Świdnica zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia MKS POLONIA Świdnica na dzień 08.05.2019 o godz.19.00 / I termin/, o godz.19.15 / II termin/.
ŚOSiR ul. G. Anonima 1a, sala nr 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania,
3. Wybór przewodniczącego zebrania,
4. Wybór protokolanta,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez Prezesa Zarządu Klubu,
7. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej Sprawozdania Finansowego za 2018r,
8. Dyskusja nad przedstawionym Sprawozdaniem Finansowym,
9. Podjęcie uchwały i sprecyzowanie co do osób mogących głosować w trakcie Walnych Zgromadzeń,
10.. Podjęcie uchwały o głosowaniu jawnym we wszystkich sprawach Walnego Zebrania,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia działalności Zarządu oraz Sprawozdania Finansowego za 2018r,
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
15. Podjąć uchwały w sprawie zakresu obowiązków Zarządu i wyznaczenie kierowników drużyn:Grupa Środowiskowa i Naborowa, Młodziczki, Kadetki, Juniorki, Seniorki,
16. Omówienie spraw bieżących Klubu i nadchodzącego sezonu sportowego 2019/2020,
17. Sprawy różne – dyskusja,
18. Zakończenie.

/Prezes MKS Polonia Świdnica Grażyna Działowska/

 

ZARZĄD MKS POLONIA Świdnica działając na podstawie &19 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia członków Klubu o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym zwołanym na wniosek Zarządu MKS POLONIA Świdnica w dniu 10.05.2019r. ŚOSiR ul. G. Anonima 1a, sala nr 8 godz.19.00 / I termin/, godz.19.15 / II termin/.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego
2. Wybór Prezydium / przewodniczącego oraz protokolanta/,
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Wybór Komisji:
– Uchwał i wniosków,
– Skrutacyjnej,
– Wyborczej,
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 17.04. 2014- 10.05.2019r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
– przyjęcie sprawozdania z działalności za okres: 17.04.2014-10.05.2019r.
– przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– udzielenie absolutorium Zarządowi,
9. Wystąpienie Komisji Wyborczej,
10. Wybory władz Stowarzyszenia na lata 2019-2022,
– Prezesa i sekretarza Zarządu Klubu,
– Komisji Rewizyjnej,
11.Wystąpienie Komisji uchwał i wniosków,
12.Przedstawienie projektu zmian w obowiązującym Statucie i przyjęcie uchwały w sprawie zmian,
13.Sprawy różne i wolne wnioski,
14.Zakończenie obrad.

/Prezes MKS Polonia Świdnica Grażyna Działowska/

 

W związku z informacją o planowanym spotkaniu w sprawie wyboru nowego zarządu MKS-u Polonia Świdnica, portal Swidnica24.pl zwrócił się do władz klubu z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Czekamy na informację zwrotną. 

1. Do kiedy wg statutu trwa obecna kadencja władz Klubu?

2. Czy planowana jest rezygnacja obecnego Zarządu, jeśli tak, to z jakiego powodu?

3. Jak na dzień dzisiejszy wyglądają finanse Klubu? Czy Klub posiada zaległości finansowe? Jeśli tak, to jakie i wobec kogo?

4. Czy sporządzane były protokoły Komisji Rewizyjnej na temat działalności obecnego Zarządu? Jeśli tak, to kiedy i co zawierały?

 

Poprzedni artykuł„To nie reformy, to psucie oświaty”. Manifestacja przed biurem minister Zalewskiej [FOTO/VIDEO]
Następny artykułCo grają w kinie? [REPERTUAR CINEMA3D]